Mirjana Kitanović
Učiteljica

Mirjana Kitanović je stekla zvanje master učitelja na Učiteljskom fakultetu u Vranju Univerziteta u Nišu. Nakon fakulteta, profesionalnu edukaciju nastavlja na brojnim programima stručnog usavršavanja.

Pored dugogodišnjeg iskustva u radu u osnovnoj školi, koji je doprineo tome da kompletno sazri kao profesionalac, Mirjana profesionalno iskustvo stiče i u inostranstvu. Radeći u vrtiću u Abu Dabiju i u Internacionalnoj školi u Dubaiju, upoznala se sa sistemom i programom rada u školi koji je koncipiran na potpuno drugačiji način.

Učiteljica Mirjana Kitanović

Učešćem u raznim školskim projektima i kroz saradnju sa vaspitnoobrazovnim ustanovama, Mirjana je usavršila rad na organizaciji nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Mirjana se u radu vodi time da su individualne mogućnosti deteta i njegov unutrašnji svet merilo po kome se sve radi – od planiranja do realizacije programa. Između ostalog, jedan od nastavnih ciljeva joj je da kod dece razvije osećaj za negovanje prijateljstva.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »