Aleksandar Perić
Nastavnik biologije

Aleksandar je završio Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu 2013. godine.

Master akademske studije upisuje na istom fakultetu, na Katedri za zoologiju beskičmenjaka i entomologiju, a završava ih 2015. godine. Izraženo interesovanje prema akvatičnoj fauni, a najviše prema ihtiofauni usmerava ga da upiše doktorske akademske studije na Katedri za morfologiju, sistematiku i filogeniju životinja u okviru istog fakulteta.

U radu sa učenicima uvek se trudi da ostvari dobru komunikaciju, a nastavu da učini što zanimljivijom.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »