Đorđe Mamula
Nastavnik istorije

Đorđe je osnovne akademske studije istorije završio 2012. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a master studije 2015. Oblast koja ga uže interesuje je nacionalna istorija Srba u 19. i 20. veku. Trenutno je na doktorskim studijama na Katedri za Jugoslaviju.

Osim rada sa učenicima, učestvovao je u više različitih projekata kao stručni saradnik u pozorišnim predstavama i filmovima sa istorijskom tematikom.

Pored toga, bio je i učesnik tribina i naučnih konferencija. Poznavanje istorije primenjuje radeći kao turistički vodič. Kao nastavnik, trudi se da kroz dijalog i diskusiju na kreativan način, uz korišćenje savremenih tehnologija približi istoriju učenicima, razvijajući kritičko mišljenje i istorijsku svest.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »