Irena Stanković
Nastavnica fizike

Irena je studirala na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru
Teorijska i eksperimentalna fizika. Volontirala je na festivalima nauke.

Iskustvo u pedagoškom radu Irena je stekla držanjem privatnih časova deci svih uzrasta. Takođe, fiziku predaje i u srednjoj muzičkoj školi. Želi da učenicima na zanimljiv i razumljiv način približi fiziku.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »