JELENA MITRIĆ
Nastavnica fizike

Jelena Mitrić doktorirala je na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu. Njena oblast interesovanja su fizika i fizička hemija kondenzovane materije.

Autor je i koautor brojnih naučnih radova u vrhunskim međunarodnim časopisima i učesnik brojnih naučnih konferencija. Trenutno ima zvanje naučnog saradnika na Institutu za fiziku u Beogradu.

U Savremenoj osnovnoj školi predaje fiziku i želja joj je da učenicima približi prirodne nauke i ukaže im na njihov značaj u savremenom svetu.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »