Jovan Žagar
Nastavnik fizike

Jovan je osnovne studije završio na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu. Namere su mu da usavršavanje nastavi na matičnom fakultetu na Odseku za radiohemiju i nuklearnu hemiju. Njegova polja interesovanja se nalaze u oblasti medicinske fizike, dozimetrije i radiobiologije, kao i radioekologije. 

Njegova želja je da učenicima prikaže interesantan svet fizike kroz brojne primere iz svakodnevnog života. Za vreme studija je volontirao na festivalima nauke. Smatra da informacione tehnologije mogu značajno pomoći pri realizaciji uspešne nastave.

Sebe smatra pouzdanom, posvećenom i odgovornom osobom. Pored odličnog  poznavanja engleskog jezika, Jovan govori i nemački i ruski.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »