Marko Ostojić
Nastavnik geografije

Marko Ostojić diplomirao je i završio master studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Kao student, učestvovao je na raznim naučnim festivalima i konferencijama. Pored toga, član je Društva mladih istraživača „Branislav Bukurov”.

Kao nastavnik geografije trudi se da korišćenjem savremene tehnologije i pametnih aplikacija približi učenicima apstraktne geografske pojave i procese, koji će probuditi dečju imaginaciju i radoznalost.

Sebe smatra komunikativnom i pouzdanom osobom.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »