Android ATC

Android ATC – Advanced Training Consultants je organizacija koja se bavi edukacijom i sertifikacijom u oblasti informacionih tehnologija na globalnom nivou.

LINK group je prvi i jedini autorizovani Android ATC training center u Srbiji. Zahvaljujući ovom partnerstvu, polaznici ITAcademy imaju mogućnost da steknu prestižna znanja usmerena ka savremenom tržištu i dobiju neke od sve traženijih sertifikata kada je u pitanju programiranje za Android operativni sistem.

http://www.androidatc.com/