International Qualifications Network

Kompanija LINK group je jedini Registered Training Centre za IQN (dosadašnji BIMS UK) qualifications u Srbiji.

International Qualifications Network (dosadašnji British Instutute of Management Studies) jedna je od najbrže rastućih globalnih organizacija koja obezbeđuje internacionalnu sertifikaciju relevantnu za sektor biznisa i finansija. Misija ovog instituta iz Velike Britanije je u tome da omogući svetski priznate i cenjene kvalifikacije onim poslovnim muškarcima i ženama koji žele da ostvare izuzetne uspehe i postignuća. Sertifikati IQN-a zvanično su priznati i cenjeni u više od 160 zemalja sveta.

IQN | Professional Qualifications | Diploma