Klizački klub „Helena Pajović”

 

Ovaj klizački klub nastao je u čast velike klizačice Helene Pajović, po kojoj je i dobio ime. Od svog nastanka do danas, klub okuplja ljubitelje klizanja, i drugih zimskih sportova. Umetničko klizanje pruža svakom detetu dobru osnovu za razvoj motorike, koordinaciju pokreta, snalažljivost i samopouzdanje.

Klizački klub „Helena Pajović” praktikuje rad u malim grupama, što deci omogućava da lakše savladaju veštine ovog sporta. Savremena gimnazija pokrenula je saradnju sa ovim klubom kako bi svojim učenicima približila zimske sportove, koji će im pomoći da budu u kondiciji i da se razvijaju pravilno.

http://www.skatehelena.org/