LPI

LINK group je prvi i jedini ovlašćeni Linux Professional Institute (LPI) training center u Srbiji, Rumuniji i Bosni i Hercegovini, te polaznici Linux kurseva na ITAcademy, ne samo oni sa smera Linux Administration, već i sa smera Microsoft Administration, imaju jače šanse za postizanje najvećeg uspeha na LPIC ispitima, koji su najveći i najmerodavniji stepen potvrde znanja i veština koje svaki IT profesionalac treba da ima u radu sa Linux operativnim sistemima.

https://www.lpi.org/