Microsoft

2006. godine unapredili smo dugogodišnje partnerstvo sa Microsoft kompanijom u status Microsoft Partner, koji predstavlja najviši nivo kompetencija i stručnosti u radu sa Microsoft tehnologijama i najbliži poslovni odnos sa kompanijom Microsoft. 

Microsoft Partner program našim korisnicima obezbeđuje najnovije MS tehnologije, kompletnu tehničku podršku, tehničke podatke, sve vrste raspoloživih MS softvera, beta verzije i druge zvanične prednosti.

Microsoft Certified Partner Program je namenjen firmama iz IT sektora, koje pružaju širok spektar usluga i rešenja zasnovanih na Microsoftovoj platformi (konsalting, razvoj, održavanje, podrška, obuka, softverski paketi, hosting… ). Članstvo u programu predstavlja svojevrsnu garanciju posedovanja širokog raspona tehničkih znanja i veština potrebnih za primenu Microsoftovih rešenja, a istovremeno ono je i potvrda opredeljenja LINK groupa da prati najnovije tehnologije.

https://mspartner.microsoft.com