New nordic school

New Nordic School Educational System je ugledna finska obrazovna organizacija koja svojim pristupima, standardima i praksama predano transformiše svetsko obrazovanje od predškolskog uzrasta do fakulteta.

Ovakav pristup nastavi temelji se na prestižnom finskom kurikulumu, dodatno obogaćenom najboljim svetskim nastavnim praksama. Zahvaljajujući ovome učenici na inovativan način usvajaju personalizovana i interdisciplinarna znanja primenjiva u svim krajevima sveta.

New Nordic School Educational System promoviše nov pristup obrazovanju – onaj koji priprema učenike za nepoznatu budućnost. A ono što partnerstvo Savremene osnovne škole sa “New Nordic School” čini posebim upravo je činjenica da je obrazovani program utkano 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, koji doprinose globalizaciji nastavnog programa i podizanju svesto o važnosti društvenog i ekonomskog razvoja, a koji se najbolje neguju kroz vrednosti u školskom sistemu.

U tom smislu, naši učenici i nastavnici će kroz finski kurikulum usvajati ne samo nove pedagoške oblike, već i vrednosti globalnog građanstva, koje je danas potreba svakog demokratskog društva.

www.newnordic.school