Osnovna škola „Miroslav Antić”

 

U naselju Bele vode, istoimena škola je počela sa radom 1945. godine u prostorijama žandamerijske stanice, i imala je samo dva odeljenja. Prva školska zgrada izgrađena je 1962. godine i još uvek je sastavni deo školskog kompleksa.

Godine 1974. škola menja naziv u „Milentije Popović”, i to ime je zadržala sve do 2004. godine, kada je preimenovana u školu „Miroslav Antić”. Savremena gimnazija započela je partnerstvo sa ovom školom da bi u budućnosti postizali još bolje rezultate u sferi obrazovanja.

http://www.miroslavantic.edu.rs/