PU „Mangolija”

PU Magnolija

Vrtić „Mangolija” je predškolska ustanova koja pruža negu i podršku u vaspitanju i obrazovanju dece od jaslica do predškolskog uzrasta. Ovde se primenjuje dinamičan program predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece koji je orijentisan ka sveobuhvatnom razvoju od najranijeg detinjstva.

Program je organizovan kroz rad u jedinstvenim centrima interesovanja: naučnoistraživački, jezičko-dramski, muzički, eko-botanički i tehničko-tehnološki. U centrima interesovanja deca svakodnevno, kroz edukativne aktivnosti i podsticajno okruženje, pokazuju kojim su oblastima najviše sklona, a njihov potencijal i talenat se kroz igru i učenje znatno razvijaju.

U vrtiću se organizuju dodatne aktivnosti kao što su školica sporta, šaha, baleta, plesa, muzička radionica i rekreativna nastava. Iskustvenim učenjem deci se olakšava da gradivo u kasnijem školovanju usvajaju sa lakoćom i razumevanjem.

Aktivnosti se u vrtiću sprovode i na srpskom i na engleskom ili nemačkom jeziku. Kada počnu sa učenjem stranog jezika u ranom detinjstvu, deca imaju mogućnost da ga usvoje kao maternji.