Sedma beogradska gimnazija

 

Sedma beogradska gimnazija prvi put je osnovana 1953. godine spajanjem Treće ženske i Šeste muške gimnazije. Međutim pet godina kasnije, ova škola prestaje sa radom i zajedno sa Devetom gimnazijom postaje Šesta beogradska gimnazija.

1960. godine Sedma beogradska gimnazija osniva se drugi put i radi sve do 1987. godine, kada je ponovo zatvaraju. Ova škola oživela je i treći put 2002. godine, i od tada se nalazi u Mirijevu. Sedma gimnazija danas ima oko 750 učenika koji su se opredelili za prirodno-matematički i društveno-jezički smer.

http://www.sedmagimnazija.com/