Škola Malac genijalac

 

Škola „Malac genijalac” je internacionalna škola namenjena razvoju intelektualnih veština. Postoji u 10 evropskih zemalja, primenjuje poseban program edukacije namenjen zdravom razvoju dečjeg mozga.

Program se zasniva na HIKARI mentalnoj aritmetici, koja predstavlja dokazani model razvoja mentalnih sposobnosti kod dece. Metod rada potiče iz Japana, a kao osnovno nastavno sredstvo koristi drevnu računaljku, japanski abakus – soroban.

Mentalna aritmetika (japanski anzan) kao tradicionalna disciplina postoji duži niz godina, te je u širokoj upotrebi u više od 50 zemalja širom sveta. Drevna računaljka abakus predstavlja efikasnu mentalnu spravu i uspešno sredstvo za rano poimanje brojeva i matematike uopšte.

Računanje na abakusu doprinosi snažnoj moždanoj aktivnosti, koja dokazano utiče na razvoj kognitivnih potencijala. Na taj način dečja računaljka, zapravo, postaje važna životna osnova pomoću koje se obezbeđuje bolji uspeh u školi i priprema za dalja prestižna školovanja.

Vizuelizacijom abakusa deca se osposobljavaju da angažuju celokupan mozak (da koriste obe moždane hemisfere), čime se razvija niz intelektualnih sposobnosti i veština kao što su: brzo računanje, poboljšana pažnja, memorija i koncentracija. Takođe, razvija se analitičko mišljenje, dobro pamćenje i odličan fokus. Deca koja savladaju abakus računanje imaju veću mogućnost za optimalni razvoj svojih liderskih veština, intelekta i emocionalne inteligencije.

www.malacgenijalac.com