YUPMA

Članovi smo Udruženja za upravljanje projektima Srbije − YUPMA,

čime smo ovlašćeni da vršimo obuku prema programu internacionalne sertifikacije projektnih menadžera u skladu sa standardima IMPA (International Project Management Association). LINK group je ovlašćen da vrši obuke  za sertifikaciju: D nivo − Certified Project Manager Associate, C nivo − Certified Project Manager, B nivo − Certified Senior Project Manager, A nivo − Certified Project Director.

http://www.yupma.rs/yupma/