Miloš Lazić
Saradnik u vannastavnim aktivnostima

Miloš je osnovne studije završio na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Nakon toga master studije je završio na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu, takođe u Beogradu. Izuzetno je motivisan za rad sa decom. 

Iskustvo je sticao kroz rad u školi rukometa kao trener i u vrtićima kao nastavnik fizičkog vaspitanja. Takođe, radio je sa decom u različitim sportskim kampovima i na manifestacijama, a ima iskustva i u organizaciji aktivnosti i animiranju dece na rođendanima. 

Za sebe kaže da je komunikativan, uporan, odgovaran i spreman za saradnju.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »