Nastava u Savremenoj osnovnoj školi odvijaće se prema svetskom standardu LINK strategije

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Nacionalni, V-VIII / 18.09.2020

Nastava u Savremenoj osnovnoj školi odvijaće se prema svetskom standardu LINK strategije

Savremena osnovna škola, koja je deo LINK Educational Alliance, usvojila je strategiju obrazovanja zasnovanu na najboljim primerima pedagoško-psihološke adaptacije iz svetski priznatih obrazovnih sistema koji su se pokazali višestruko uspešnim u iznalaženju rešenja za različite oblike nastave.

Strategiju je formulisao Institut za moderno obrazovanje (IMO) u saradnji sa svim ustanovama Alijanse.

Fokus je na sveobuhvatnom razvoju dece kroz razvijanje njihove motivacije i inspiracije

Model nastave, prema upravo usvojenoj strategiji, fokusiran je na sveobuhvatni razvoj deteta, što podrazumeva ne samo učenje i savladavanje gradiva već i razvijanje motivacije i inspiracije učenika da postignu odlične akademske uspehe. Akcenat je na tome da se u proces učenja uključi razvijanje veština i karaktera, koji su jednako bitni za uspeh svakog deteta pojedinačno, kao i na razvoju digitalnih kompetencija, kako učenika tako i nastavnika.

Digitalno orijentisana nastava u kombinaciji sa razvijanjem ličnosti deteta pokazala je najbolje efekte u sistemima poput finskog ili singapurskog. U tom smislu LINK strategija uzima u obzir kombinaciju pedagoško-psiholoških praksi obrazovnih sistema koji su se pokazali višestruko uspešnim u iznalaženju rešenja za onlajn oblike nastave. Stavljanje fokusa na sveobuhvatni razvoj dece u okviru školskog sistema, prema istraživanjima, podsticajno je za akademski uspeh, ali i za formiranje zdrave ličnosti

Kreativna projektna nastava i inovativna platforma za učenje na daljinu

Sa novim konceptom, nastavnici i učenici dobijaju slobodu da izađu izvan krutih okvira i da u svojim virtuelnim ili realnim učionicama iznalaze kreativne načine za oplemenjivanje nastave i motivaciju učenika. Na njima je da osmišljavaju sadržajne projektne zadatke nakon što prođu kroz predložene teme i gradivo sa nastavnicima. Proces podrazumeva formiranje timova koji na projektu rade tokom određenog perioda i sa određenim ciljevima. Svaki učenik pravi svoj portfolio, na osnovu kog dobija ocenu, ali i ceo tim dobija ocenu shodno rubrikama koje pomažu u definisanju očekivanja.

Distance Learning platforma, osim što pruža podršku učenicima, nastavnicima i roditeljima u praćenju nastave putem Live streama, predstavlja i dobar alat za praćenje napretka učenika kroz domaće zadatke. Ovaj sistem je podržan sistemskim imejlovima kojima se obaveštavaju i učenici i roditelji o rokovima za predaju domaćih zadataka, kao i tome da li je domaći predat u datom roku ili ne. Sistem je povezan i sa SMS-ovima koji učenike i roditelje podsećaju na školsku obavezu.

Pomoću DL platforme učenici i roditelji mogu da prate časove sinhrono ili asinhrono, što je velika prednost u vreme pandemije. Snimci časova su dostupni u arhivi, tako da se mogu gledati u bilo koje vreme i u bilo kom delu sveta. Učionica bez vremenskih i geografskih ograničenja je vizija obrazovanja, koju LINK donosi već sada.

Opširnije o novousvojenoj strategiji pročitajte ovde.