Nikola Ivačić
Nastavnik hemije

Nikola je studirao na Fizičkom fakultetu u Beogradu, na smeru Teorijska i eksperimentalna fizika. Svoje višegodišnje iskustvo stekao je držanjem privatnih časova iz hemije i fizike. Govori španski i engleski jezik.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »