Projekat „Škola je moj drugi dom” za učenike VI i VII razreda

/ / Blog, V-VIII / 18.09.2023

Projekat „Škola je moj drugi dom” za učenike VI i VII razreda

Tematska nastava na časovima informatike

Učenici VI i VII razreda su u nedelji koja je za nama zajedno učestvovali u projektu „Škola je moj drugi dom – pravila ponašanja”.

Ova tematska jedinica osmišljena je u skladu sa preporukama Ministarstva prosvete, datim u Smernicama za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u školskoj 2023/2024. godini. U okviru projekta predavači su imali zadatak da za svaki dan u nedelji odaberu jednu temu iz Smernica i da tu temu potom obrade na svim časovima u toku dana. Ceo projekat realizovan je u skladu sa nastavnim jedinicama, školskim predmetima, kao i planom i programom.

Početkom ove školske godine sve škole su od Ministarstva prosvete dobile Smernice, u kojima je objašnjeno na koji način nastava treba da se odvija. Razlog za to su nemila dešavanja u maju ove godine i, u skladu sa tim, želja da učenici započnu školsku godinu na kreativan način i, što je još važnije, bez stresa. Između ostalog, preporučena je i tematska nastava. Od dvadesetak preporučenih tema, nastavnička veća odabrala su nekoliko njih, po jednu za svaki dan u nedelji. Nastavu je u toku prve nedelje trebalo celog dana organizovati u skladu sa odabranom temom, te su nastavnici svoje planove i programe prilagođavali tome. Sugerisano je da se tematskom nastavom obuhvate i korelativna, projektna, radioničarska i ambijentalna nastava.

Za prvi dan opredelili smo se za temu „Škola je moj drugi dom – pravila ponašanja”, u okviru koje smo želeli da svojim učenicima poželimo dobrodošlicu, da ih ohrabrimo i osnažimo na početku još jedne školske godine i podsetimo da svi zajednički treba da doprinesemo tome da se osećamo prijatno, sigurno i spremno za nove školske avanture.

Ovu temu svaki nastavnik obrađivao je na svoj način –  kroz radionice, ilustracije, razgovore ili dramatizaciju. 

Sve što je ovim časovima bilo zajedničko – sve lepe poruke, misli, pesme i crteže – učenici VI i VII razreda istakli su na kraju nedelje na panou koji su napravili na časovima informatike sa nastavnicom Majom Ivović.