Srđan Popović
Nastavnik nemačkog jezika

Osnovne akademske studije završio je na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu. U toku svog radnog iskustva radio je honorarno za mnoge škole i time stekao temeljno i konstruktivno metodičko-didaktičko iskustvo.

U svom radu se orijentiše ka demonstrativno-komunikativnoj formi nastave koja omogućava visoku angažovanost polaznika u kontekstu usvajanja jezičkih veština. Trenutno je na master studijama Filološkog fakulteta u Beogradu, gde se specijalizovao za kontrastivnu gramatiku i frazeologiju nemačkog jezika.

Pored svoje struke, aktivno se bavi pisanjem članaka za određene novine na teme istorije, psihologije i sociologije, a ujedno je i autor i voditelj emisije „Preumljenje” na Radiju „Serbona”.

U Savremenoj osnovnoj školi akcenat stavlja na pedagoški motivatorski rad sa decom kako bi se nemački jezik izveo iz tradicionalnog formata frontalnog oblika rada i kroz jedan interaktivan pristup pozicionirao kao predmet visokih kulturološko-obrazovnih kompetencija, koji će polaznicima omogućiti da na različite načine primene usvojeno znanje.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »