U Savremenoj se pripremamo za dobijanje Cambridge sertifikata iz engleskog jezika

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, V-VIII, Životne veštine / 01.06.2021

U Savremenoj se pripremamo za dobijanje Cambridge sertifikata iz engleskog jezika

Svetski priznati sertifikati za savremene osnovce

Savremena osnovna škola obezbedila je svojim učenicima mogućnost da se pripreme za polaganje prestižnih Cambridge Assessment English ispita.

Pripremna nastava je već počela i trajaće tokom celog leta, a na kvalitetu pripremne nastave radi tim sa višegodišnjim iskustvom.

Učenici najsavremenijeg obrazovnog sistema u regionu već za vreme školovanja imaju priliku da polažu Cambridge Assessment English ispit. Na taj način oni obezbeđuju diplome pomoću kojih će znatno povećati svoje šanse za dalje usavršavanje i rad u budućnosti.

PRESTIŽNI SERTIFIKATI ENGLESKOG JEZIKA KROZ NASTAVU U SAVREMENOJ

U Savremenoj osnovnoj školi program engleskog jezika za učenike Kombinovanog programa koncipiran je tako da su slušanje, čitanje i pisanje na engleskom jeziku usklađeni sa Cambridge English kvalifikacijama i Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CERF).

Nakon organizovane pripremne nastave, gde se učenici dodatno pripremaju za izlazak na same ispite, učenici se mogu prijaviti da steknu Cambridge Young Learners sertifikat, pri čemu se polaganje odvija u prostorijama LINK Examinations Institutea, specijalizovane ustanove iz oblasti akreditacije i sertifikacije.

Cambridge English kvalifikacija je namenjena učenicima svih razreda, a tokom školovanja u Savremenoj moguće je doći čak do nivoa B1. Svi ispiti su međunarodno priznati i mapirani kroz Zajednički evropski okvir za žive jezike (CEFR).

Postoji šest nivoa: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Učenik koji završi osmi razred u Savremenoj osnovnoj školi ima priliku da uz školsku diplomu dobije i sertifikat nivoa B1 Cambridge English kvalifikacije.

CAMBRIDGE ENGLISH YOUNG LEARNERS ISPITI ZA DECU PODELJENI SU U TRI GRUPE: STARTERS, MOVERS I FLYERS

Ovi ispiti su osmišljeni za ocenjivanje znanja engleskog jezika kod dece između sedam i dvanaest godina. Ispiti Cambridge English: Young Learners (YLE) testiraju znanje engleskog jezika na tri nivoa (Starters, Movers i Flyers) i decu motivišu da nastave sa učenjem engleskog, ali i prate njihov dalji napredak.

Cambridge engleski „Starters” je prvi od tri nivoa Cambridge ispita. Deca koja polažu ovaj ispit obično imaju između sedam i osam godina. Na ovom ispitu vaše dete treba da pokaže sposobnost da prepozna boje, da usmeno odgovori na vrlo jednostavna pitanja koja se tiču njega samog i da na elementarna pitanja da pismeni odgovor od jedne reči.

Drugi nivo ispita Cambridge engleskog jeste „Movers”. Deca koja polažu ovaj ispit obično imaju između osam i 11 godina. Na ovom ispitu vaše dete treba da pokaže sposobnost da na engleskom jeziku razume osnovne instrukcije, odgovori na pitanja o sebi i zapiše jednostavne podatke.

Cambridge engleski „Flyers” je ispit na najvišem od tri nivoa Cambridge ispita, koji pokazuje da vaše dete razume i da može da koristi engleski jezik u jednostavnim svakodnevnim situacijama. Na ovom ispitu dete treba da pokaže sposobnost da na engleskom jeziku objasni razlike između dve priče ili dve slike, napiše ili ispriča neku priču i postavlja pitanja koristeći prošlo vreme.

Ispitni testovi su napisani oko poznatih tema i fokusiraju se na veštine potrebne za efikasnu komunikaciju na engleskom jeziku kroz slušanje, govor, čitanje i pisanje, a rezultati se takođe mapiraju na Cambridge English skali.

Dizajnirani su da motivišu decu da na zabavan način dođu do sertifikata, pri čemu sadrže pouzdanu i doslednu metodologiju prilagođenu svakom učeničkom uzrastu posebno kako bi očekivano postignuće na ispitu bilo u skladu sa godištem i psihologijom.

VRHUNSKI PREDAVAČI I PRIPREMA

Na kvalitetu pripremne nastave radi tim sa višegodišnjim iskustvom u pripremama za polaganje Cambridge ispita. Deca se u optimalnom roku pripremaju za polaganje ispita na najbolji mogući način.

Pripremnu nastavu će držati nastavnica Darja Bjelanović, koja ima bogato iskustvo predavanja engleskog jezika za decu. Bjelanović je diplomirani filolog engleskog jezika (diplomirala na Državnom univerzitetu u Minsku) i sertifikovani TEYL i TEFL predavač (Svetska TESOL akademija).

Ovo je još jedan pokazatelj da Savremena osnovna škola povećava šanse deci za dalje usavršavanje i rad. Nakon što budu položili prestižne Cambridge ispite, postaće građani sveta sa diplomom kojoj su sva vrata otvorena.