Branka Đurović
Učiteljica

Branka Đurović je diplomirala na Učiteljskom fakultetu u Užicu Univerziteta u Kragujevcu, a obrazovno-pedagoško iskustvo stekla je tokom višegodišnjeg rada u nekoliko osnovnih škola. 

Učešćem na brojnim seminarima, između kojih su i seminari o pravima deteta u obrazovanju, podršci unapređivanju obrazovnovaspitnog rada i osavremenjivanju metodologije rada, kao i o digitalnim učionicama, usvojila je i usavršila najsavremenije metodičke pristupe, koje primenjuje u svakodnevnoj nastavi i kod dece podstiče negovanje pozitivnih sistema vrednosti.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »