Milena Tarbuk
Direktorka Savremene osnovne škole

Milena Tarbuk je diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine na odeljenju Psihologija i od tada radi kao psiholog. Iskustvo je sticala radeći u više osnovnih škola u Beogradu kao stručni saradnik i u oblasti socijalne zaštite, kao voditelj slučajeva u Gradskom centru za socijalni rad. Osim toga ima i višegodišnje iskustvo u individualnom psihoterapijskom radu u oblasti racionalno-emocionalne i kognitivno-bihevioralne psihoterapije (REBT).

Usavršavala se i u oblasti terapije prihvatanjem i posvećenošću (Acceptance and Commitment Therapy – ACT). U dosadašnjem radu posebno izdvaja pripremu i sprovođenje različitih preventivnih i edukativnih tribina i radionica namenjenih deci i mladima, kao i pružanje podrške roditeljima u rešavanju problema odrastanja.

U slobodno vreme voli da crta, slika i boravi u prirodi.

U osnovnoj školi „Savremena” radi od njenog osnivanja.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »