NLP metoda rada u savremenoj nastavi

Za samouverene, sposobne i uspešne osnovce

Savremena je prva i jedina osnovna škola u zemlji i regionu koja u nastavi primenjuje NLP, svetski poznatu metodu za lični razvoj i napredak, i tako svoje učenike uči da budu uspešni, srećni i hrabri.

Šta je zapravo NLP?

Neurolingvističko programiranje (NLP) predstavlja poznatu metodologiju koja pomaže pojedincima da bolje razumeju načine na koje primaju, obrađuju i reprodukuju informacije i upravljaju njima, a koja dovodi do pozitivnog razvoja i uspeha u svim životnim segmentima.

Prema NLP-u, svako ponašanje je strukturirano, a nesvesni procesi u ljudskom umu imaju veliki uticaj na svesne misli. Stoga je glavni cilj ove metode da pojedincima pruži efikasne alate koji su im neophodni kako bi napravili potrebne promene u misaonim procesima i time ih pretvorili u sopstvenu prednost radi postizanja boljih rezultata.

NLP je pre svega poznat kao moćan motivacioni alat za lični i profesionalni rast, ali se poslednjih godina sve više koristi u obrazovanju, posebno zbog toga što su nastavnici uočili značajne rezultate u radu sa decom i paralele između NLP principa i Gardnerove teorije višestruke inteligencije.

Na koji način NLP pomaže sveobuhvatnom razvoju kod učenika?

Senzorne kanale putem kojih primamo informacije NLP naziva sistemima reprezentacije, jer se odnose na način na koji reprezentujemo stvari oko sebe ili im dajemo smisao.

Šta to znači?

Raznolike informacije kojima smo izloženi primamo kroz vizuelne, auditivne ili kinestetičke kanale. Tako su neki ljudi više vizuelni tipovi, drugi auditivni, a treći kinestetički. Ukoliko razvijemo sposobnost da koristimo više kanala, rastu i naše šanse za uspeh u akademskim, profesionalnim i životnim sferama. Za obrazovanje je važno što su ovi „sistemi reprezentacije” slični glavnim stilovima učenja, kako ih određuje teorija višestruke inteligencije. 

Dobro osmišljen i pravilno sproveden NLP program ima velike pozitivne efekte na učenje i, osim što doprinosi sveobuhvatnom, uravnoteženom razvoju učenika, pomaže im da višestruko unaprede sopstvene rezultate.

Zašto je NLP dobar za osnovce?

NLP za decu predstavlja fleksibilan pristup koji se prilagođava potrebama svakog deteta pojedinačno, stoga je savršeno komplementaran sa personalizovanim pristupom koji se neguje u Savremenoj.

Baš kao i znanja iz matematike, jezika, društvenih i prirodnih nauka, tako se i sreća i uspeh uče. Upravo to omogućavaju NLP metode: pomoću njih decu učimo kako da budu srećna, postanu uspešna, na koji način da se izbore za izazovima i eventualnim kriznim situacijama. Savremena ne priprema učenike samo za ispite već za život u njegovoj celokupnosti.

Po svojoj prirodi deca su otvorenija za nove stvari i brže upijaju nove informacije od odraslih, zbog čega je važno da od malih nogu usvoje pozitivne obrasce ponašanja i upravljanja svojim emocijama, u čemu im NLP tehnike posebno pomažu. Srećno i stabilno dete postiže mnogo bolje rezultate u školi i ostvaruje kvalitetniju interakciju sa svojim drugarima.

NLP uči decu:
 • da budu motivisanija i uspešnija,
 • da lakše nauče da čitaju i pišu,
 • da izgube strah od javnih nastupa,
 • da koriste svoj mozak na pravi način,
 • da izraze svoje želje, stavove i afinitete što efektnije,
 • da razumeju zašto je način na koji se obraćaju sebi važan za razvijanje samopoštovanja,
 • da unaprede svoje mentalne sposobnosti,
 • da povećaju samopouzdanje,
 • da upravljaju svojim emocijama,
 • da kreativno uče i rešavaju probleme,
 • da ostvaruju kvalitetnu komunikaciju sa različitim tipovima ljudi,
 • da efikasno organizuju svoje vreme i obaveze,
 • da kreativno i pozitivno odgovore na različite izazove i promene,
 • da kontrolišu svoje ponašanje,
 • da prevaziđu bes i bol,
 • da ojačaju stil učenja koji im najbolje leži i razviju i unaprede druge stilove učenja,
 • da misle samostalno, kritički i proaktivno,
 • da prave razliku između produktivnih i neproduktivnih ponašanja,
 • da kontrolišu stres,
 • da hrabro preuzimaju odgovornost za svoj život,
 • da se ne boje (ne)uspeha,
 • da izgrade razumevanje za svet i druge.

Kako izgleda NLP u Savremenoj?

Zajedno sa personalizovanim pristupom i sveobuhvatnim razvojem inteligencije, NLP predstavlja moćno sredstvo obrazovanja i razvoja savremenih osnovaca.

Način na koji se nastavnik obraća učenicima ima izuzetan efekat na njihovo samopoštovanje i učenje. Deca upijaju reči, govor tela svojih nastavnika, kao i ton njihovog obraćanja, stoga je važno da svi ovi elementi budu pažljivo osmišljeni kako bi deca razvila odgovarajuće reakcije na različite situacije i stekla pozitivan pogled na život. Kako bismo to postigli, u Savremenoj koristimo niz NLP strategija za unapređenje dečjeg razvoja.

NLP otkriva deci važnu tajnu: kako da otključaju potencijal svog mozga i da koriste jezik na način koji će im pomoći da bolje razumeju druge, jasnije izraze sopstvene misli, želje i stavove i shvate kako pravilno obraćanje sebi može da im pomogne da razviju samopoštovanje. Jednostavno: NLP uči decu kako da koriste strategije za lični razvoj tokom čitavog života i zato predstavlja važan alat koji će im osigurati uspešnu budućnost.

Vaše dete se u Savremenoj razvija na sveobuhvatan i uravnotežen način

Za uspeh u 21. veku potrebno je da dete bude svestrana ličnost, sigurna u sebe i sposobna da se snađe u promenljivim i dinamičnim okolnostima. Zbog toga u Savremenoj primenjujemo personalizovano učenje, teoriju višestruke inteligencije i NLP pristup. Ovi moderni i holistički načini podučavanja ne samo da pomažu deci da bolje savladaju propisano gradivo već ih u potpunosti pripremaju da vode ispunjen i uspešan akademski, profesionalan i društveni život.

U Savremenoj vaše dete ne dobija samo kvalitetna i važna znanja već i kompletno obrazovanje.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »