Bojana Bošković
Nastavnica engleskog jezika

Bojana je osnovne i master studije završila na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za anglistiku.

Po završetku osnovnih studija postaje nastavnik engleskog jezika u privatnoj školi za strane jezike „Robertson”, u kojoj se jezik usvaja kroz konverzaciju, muziku, filmove, slike i knjige. Pored toga, Bojana je vodila i umetničke, naučne i kulinarske radionice na engleskom jeziku, koje su se pokazale izuzetno korisnim u procesu učenja jezika.

Na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače i medicinske sestre vaspitače postaje saradnik u nastavi 2020. godine. Na predmetima Strani jezik 1 i Strani jezik 2 vodila je gramatičke i leksičke vežbe, kao i vežbe prevođenja.

Rad u Savremenoj osnovnoj školi vidi kao priliku da primeni svoje stečeno znanje i podstakne učenike da što lakše i bolje usavrše engleski jezik.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »