Direktorka savremene osnovne škole autorka je udžbenika gramatike za treći razred

/ / Blog, I-IV, Nacionalni, V-VIII / 27.02.2021

Direktorka savremene osnovne škole autorka je udžbenika gramatike za treći razred

Jasmina Franolić, profesorka jugoslovenske i svetske književnosti, objavila je udžbenik „Gramatika 3” sa „Radnom sveskom 3”

Jasmina Franolić, direktorka Savremene osnovne škole, nedavno je objavila neobičan, izuzetno kreativan i stručan udžbenik „Gramatika 3”, namenjen učenicima trećeg razreda osnovnih škola, kao i „Radnu svesku 3”, koja uz gramatiku prati koncepciju udžbenika.

Zadaci i pitanja osmišljeni su tako da učenici provežbaju naučeno gradivo i primene znanje na zanimljiv i kreativan način.

Jezik kojim je „Radna sveska 3” pisana u potpunosti odgovara uzrastu učenika.

Obe knjige svojim konceptom objedinjuju sve elemente savremenog i modernog izdanja koje odgovara horizontu očekivanja današnjih generacija.

Deca gramatiku usvajaju iskustveno, otkad počnu da uče da govore, ali im učenje gramatike u školi pomaže da uvide da ta kompetencija kod njih već postoji, samo još uvek nije osvešćena.

Autori savremenih udžbenika pronalaze najbolje načine da uvedu decu u svet niza gramatičkih pravila, ali ne kroz učenje napamet i čuveno „bubanje”, već kroz savremena metodička sredstva. 

Upravo jedan od takvih udžbenika jeste „Gramatika 3” („Vulkan znanje”) autorke Jasmine Franolić, direktorke Savremene osnovne škole, koja je takođe i autorka „Radne sveske 3” za treći razred osnovne škole.

Iskoristili smo priliku da sa njom porazgovaramo o njima.

Pre nego što zavirimo u korice udžbenika, možete li nam reći koliko se pristup gramatici menjao u našem školstvu tokom poslednje tri decenije (koliko ste i vi aktivno u njemu)? I da li smo pre trideset godina uopšte mogli da zamislimo ovakav tip udžbenika, baziran na iskustvu učenika?

Uvek su postojali dobri udžbenici. I uvek je važnije od udžbenika bilo to ko se njima služi. Koliko je nastavnik motivisan, toliko može da motiviše decu. Ovaj udžbenik baziran je na iskustvu učitelja i dece i prati njihove potrebe. Njegova modernost ogleda se u tome, a ne u formi.

Koja je bila vaša početna motivacija da napišete ovaj udžbenik, odnosno sa kojim ste ga  ciljem pisali?

Moj cilj je bio da napišem knjigu koja će biti tradicionalna na moderan način. Želela sam da ova knjiga bude od koristi i učiteljima i deci i verujem da sam u tome uspela. Direktna motivacija bio je jedan drugi udžbenik, veoma avangardan, za koji mislim da ga deca nisu najbolje razumela i prihvatila. I onda se rodila želja da napišem knjigu koja je razumljiva, pitka, draga… knjigu koja će učiniti našu gramatiku jasnom i voljenom…

Knjiga je rađena po ERR modelu, koji podrazumeva edukaciju, razumevanje značenja, refleksiju. Možete li da nam približite taj model?

Model podrazumeva podsećanje na naučeno gradivo pre obrade nove lekcije, uvođenjem učenika u nove priče kroz nešto što im je poznato, definisanje pravila na tom poznatom modelu i promišljanje o naučenom, tj. uvežbavanje. Upravo u tom uvežbavanju „Radna sveska 3” ima značajnu ulogu, mada se i u samom udžbeniku nalazi dovoljno zadataka za vežbanje.

Svojevrstan vodič kroz knjigu je TOŠA – simpatičan tablet, aluzija na knjigu budućnosti, čije je ime akronim od reči „tvoja omiljena školska avantura”.

Toša je dečji tablet, koji za sebe kaže da će biti kapetan na ovom putovanju, a za učenike da će na tom putovanju biti njegovi glavni pomoćnici. Lično obraćanje svakom učeniku i poziv na saradnju i zajedničko putovanje čine ovaj udžbenik interaktivnim od početka do kraja. Slova Tošinog imena daju akronim od reči „tvoja omiljena školska avantura”, jer želim da učenici 3. razreda zauvek zavole gramatiku svog jezika već u ovom uzrastu i da im ona više nikada kroz školovanje ne bude bauk.

Kakvi specifični, kreativni zadaci su pred učenikom u „Gramatici 3”? Na koji ih način dopunjuje „Radna sveska 3”?

„Radna sveska 3” je priručnik za vežbanje i primenu naučenog gradiva. Sadrži raznovrsne zadatke koji su poređani po složenosti, pa ih učenici mogu raditi i u okviru dopunske i dodatne nastave i kao domaći zadatak. Ima zagonetki, umotvorina, ukrštenih reči…

Na koji način su učitelji, koji danas u nastavi sve više koriste tablet (a u Savremenoj osnovnoj školi je to od početka metod), pozvani putem Vašeg udžbenika da drugačije, kreativnije predaju gramatiku?

Tablet Toša je sredstvo pomoću kog smbolično pozivamo učenike da usvoje neka znanja. Verujem da je to sredstvo deci zanimljivo i blisko, budući da se na njegovom displeju u padajućem meniju nalaze kategorije i potkategorije koje smo obradili ili koje tek treba da obradimo. To jeste i poziv učiteljima da budu kreativni u korišćenju savremene tehnologije. Možemo pozvati učenike da na tabletima nacrtaju svog Tošu i ispišu važne teze iz lekcije na njegovom displeju. To može biti dobar način da nešto bolje ili brže upamte.

Gramatika, posebno u sećanju starijih generacija, možda i nije bila omiljena. To je verovatno posledica niza pravila koja su se isuviše tradicionalno predavala učenicima. Koliko su ovakvi udžbenici bitni i za sam predmet na kom se uči gramatika? Oni ga mogu osvetliti iz sasvim drugog ugla i učiniti ga znatno popularnijim.

U mom sećanju gramatika je omiljeni predmet 🙂 Uvek me je zanimalo kako se zove neka pojava u jeziku koju već znam da koristim, u sopstvenom govoru, a da me tome niko nije učio. Ipak, razlika u doživljaju maternjeg jezika u odnosu na to vreme je u činjenici da se danas vrlo malo čita, a nas je upravo čitanje oblikovalo i učinilo nas pismenim. Ovakvi udžbenici imaju vrednost u tome što kroz poznate tekstove i situacije uvode učenike u pravila koja oni već koriste i onda samo ostaje da zapamtimo imena svih tih pojava 🙂 Naravno – i da ih dobro uvežbamo. Tu već u pomoć stiže „Radna sveska 3”.