EDUCATION 4.0: Savremena osnovna škola bila je deo međunarodne konferencije o obrazovanju

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Nacionalni, V-VIII / 28.02.2021

EDUCATION 4.0: Savremena osnovna škola bila je deo međunarodne konferencije o obrazovanju

Događaj koji pokreće najvažnija pitanja o obrazovanju u vreme koronavirusa

Predstavnici Savremene osnovne škole i gimnazije učestvovali su na prestižnoj konferenciji koja pokreće ključna pitanja o obrazovanju u 21. veku.

Neka od tih pitanja bila su i kako uspostaviti sistem virtuelne podrške kada su učenici u pitanju i kako kreirati nastavne sadržaje i aktivnosti kojima je moguće pristupiti u svakom trenutku.

Izuzetno posećena konferencija EDUCATION 4.0 postavila je visok cilj – da se osvetle izazovi sa kojima se susreće obrazovanje u 21. veku, kao i da se istaknu najbolja rešenja za njegovo unapređenje. A neki od najzanimljivijih panela bili su o novim modelima obrazovanja u uslovima pandemije.

SAVREMENA JE DEMONSTRIRALA SVOJ VEOMA USPEŠAN MODEL RADA

Učestvujući na konferenciji EDUCATION 4.0, predstavnici Savremene osnovne škole i gimnazije istakli su da se savremeni obrazovni proces može neometano realizovati i u onlajn-okruženju, pri čemu ključnu ulogu imaju i nastavnici i učenici, kao i da jedinstvena DL platforma, koja se koristi u Savremenoj osnovnoj školi i svim školama LINK edu alijanse, uspešno integriše 4K veštine – komunikaciju, kolaboraciju, kreativnost i kritičko mišljenje – i predstavlja idealan medij za prelaz iz analognog okruženja u digitalno.

Kao važan element na putu transformacije obrazovnog sistema, ističe se i nova obrazovna strategija koja unapređuje akademske, digitalne i socioemotivne kompetencije učenika i nastavnika i omogućava uspešno prevazilaženje novih okolnosti i izazova. Ova strategija predstavlja kombinaciju dugogodišnjeg iskustva u izvođenju nastave i najsavremenijih svetskih standarda u obrazovanju, i uz etabliran sistem učenja na daljinu, primenu najnaprednijih edukativnih tehnologija i metodologija u nastavi, garantuje da će Savremena osnovna škola nastaviti da efikasno odgovara na sve promene i da uspešno priprema svoje učenike za život i rad u dinamičnom 21. veku.

PODRŠKA UČENICIMA BIĆE BAZIRANA NA DIGITALNOJ TEHNOLOGIJI

Na konferenciji EDUCATION 4.0 učestvovali su i Istraživačka stanica „Petnica”, UNICEF, kompanija „Color Media Communications” i „British Council”. Polazna tačka konferencije bila je sledeća: obrazovni sistem 21. veka trebalo bi da bude elastičan i prilagodljiv. U tom smislu su učesnici konferencije istakli značaj digitalizacije u povećanju digitalnih kapaciteta učenika i nastavnika, kao i značaj razvoja sistema za učenje na daljinu, koji će omogućiti unapređenje digitalnih veština neophodnih za pronalaženje posla na konkurentnom tržištu rada. 

Zaključeno je da u školama treba uspostaviti sistem virtuelne podrške učenicima za prevazilaženje barijera koje nameće fizičko okruženje i kreirati veliku arhivu različitih sadržaja i aktivnosti kojoj učenici mogu pristupiti u svakom trenutku, kao i da nastava na daljinu treba da postoji ne samo u vanrednim okolnostima, kao što je pandemija, već i onda kada je učenik sprečen da dolazi u školu. Kako bi sistem uspešno odgovorio dinamici promena u 21. veku, trebalo bi da bude što elastičniji i u mogućnosti da se prilagodi i ekstremnim situacijama.

Nakon što je iskustvo rada u Savremenoj osnovnoj školi, koje je bazirano na najsavremenijim svetskim obrazovnim trendovima, predočeno na ovako važnoj konferenciji, očekivano je da će i druge ustanove moći da slede ovaj princip rada.

Savremena osnovna škola još jednom je pokazala da je lider, jer je veoma uspešno prebrodila vrlo burnu transformaciju u obrazovnom procesu koja je nastala zbog koronavirusa. Napredni sistemi učenja koji se koriste u Savremenoj osnovnoj školi danas predstavljaju neosporni standard u obrazovanju u našoj zemlji. Konferencija EDUCATION 4.0 još jednom je to potvrdila.