Interaktivne table i stolovi

Savremena tehnologija za svakodnevno učenje kroz zabavu

Ono što izdvaja Savremenu od drugih škola u pogledu primene savremenih edukativnih tehnologija nije samo korišćenje računara i tableta u nastavi već mnogo više od toga. Učenici naše škole imaju priliku da celokupnu nastavu prate na inovativan i zanimljiv način, koristeći interaktivne table i stolove.

Uz kombiniciju sa projektorom, računarom ili tabletom, interaktivni sto čini časove savremenih osnovaca kreativnim, motivišućim i zabavnim. Sve to zajedno pomaže da vaš školarac zavoli učenje već na početku osnovne škole i nesmetano razvija svoju prirodnu radoznalost.

INTERAKTIVNA TABLA ZA NAJMLAĐE OSNOVCE

Zaboravite na pisanje kredom po tabli. Smart tabla običnu lekciju pretvara u zanimljiv i interaktivan rad kroz zabavu.

Najmlađi školarci u Savremenoj je obožavaju. Bez obzira na to da li je vaše dete vizelna, auditivna ili taktilna osoba, interaktivna tabla omogućava svakome da  u nastavnom procesu učestvuje na svoj način.

Ona povećava i održava dečju pažnju, olakšava razumevanje, vizualizuje ono što rade na času i omogućava im da budu aktivni učesnici nastavnog procesa tako što:

  • dodiruju prstima tablu da bi odgovorili na pitanja;
  • imaju bolju pažnju zbog slikovnih prikaza koji im približavaju ono što uče;
  • pomoću elektronskih olovaka mogu da pomeraju i grupišu objekte na tabli i tako rešavaju kreativne zadatke;
  • gledanjem i slušanjem videa dobijaju znanja koja prevazilaze uobičajene domete klasične učionice.

Interaktivna tabla dozvoljava najmlađim školarcima da potpuno izraze svoju kreativnost zajedno sa svojim učiteljima – oni crtaju po njoj, pišu slova, stvaraju različite objekte i uče o brojevima kroz zabavne igre prilagođene njihovom uzrastu.

INTERAKTIVNI STOLOVI ZA ZABAVNO UČENJE U GRUPI

Interaktivni sto omogućava učenicima Savremene da na zabavan način učestvuju u mnoštvu kreativnih i edukativnih timskih aktivnosti.

Ovaj interaktivni uređaj reaguje na dodir (prstom ili elektronskom olovkom) i može ga koristiti više učenika istovremeno, a jedna od njegovih najvažnijih namena je što kroz učenje podstiče međusobni rad svih učenika koji ga u tom trenutku koriste.

Dodirom prsta ili olovke najmlađi vežbaju brojeve, slažu puzle i upoznaju se sa svetom oko sebe, dok stariji učestvuju u različitim timskim kreativnim aktivnostima, kvizovima i takmičenjima ili rade na zajedničkim projektima.

Primer jednog časa na interaktivnim stolovima

U skladu sa kreativnim pristupom nastavi i negovanjem timskog duha, mlađi osnovci se dele u nekoliko manjih grupa. Jedna grupa učestvuje u aktivnostima gde je glavni zadatak prepoznavanje boja i figura i razvrstavanje virtuelnih objekata prema veličini, boji i obliku. Druga grupa vežba reči ređanje slova po azbučnom redu, dok treća pogađa slova crtanjem životinja čija imena počinju na zadato slovo. Četvrta grupa učenika uči matematiku tako što premerava virtuelne predmete uz pomoć npr. plavih kvadrata.

Nakon 15 minuta, svaka grupa prelazi na sledeći zadatak. Na ovaj način svi učestvuju u različitim aktivnostima i razvijaju različite sposobnosti istovremeno. Sva deca aktivno učestvuju u času, stiču nova znanja i sposobnost timskog rešavanja problema, pri čemu se dobro zabavljaju.

Svi na dobitku

Kao i interaktivna tabla, interaktivni sto dozvoljava učiteljima da prate kako se učenik formira i kojim tempom napreduje u nastavi. Na osnovu toga donose se procene kojom brzinom da se kreće kroz nove lekcije i na koji način da se personalizuje program.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »