Ishrana i sport nas jačaju: Grupna radionica o globalnim temama

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Nacionalni, V-VIII, Životne veštine / 14.02.2021

Ishrana i sport nas jačaju: Grupna radionica o globalnim temama

Učenici International Schoola održali predavanje osnovcima

Učenici International Schoola su, kao deo projektnog zadatka iz globalnih perspektiva, održali edukaciju učenicima mlađih razreda Savremene osnovne škole.

Njihov projekat je naslovljen „Food and sports makes us strong”, a jedan od njegovih efekata je podizanje svesti o problemima gojaznosti i loših životnih stilova. Radionice su se odvijale isključivo na engleskom jeziku.

U pitanju je projekat učenika Year 11 na času globalnih perspektiva – jednog od najzanimljivih predmeta koji je zasnovan na realističnim vežbama, pri čemu učenici mnogo lakše i brže usvajaju znanja kroz zabavne aktivnosti, što doprinosi i pozitivnijem odnosu prema predmetu i većem interesovanju. 

Cilj projekta je edukacija mlađih uzrasta o zdravim stilovima života i vežbanju. U skladu sa tim, učenici su kreirali projekte prema standardima za polaganje ovog ispita u Cambrige programu, gde su kreirali brošure i prezentacije koje su predstavili mlađim učenicima. 

VRŠNJAČKA EDUKACIJA I „PEER TUTORING” ZA BOLJI TRANSFER ZNANJA

Ova vrsta zajedništva na projektu osnažuje grupe učenika iz obe naše škole u kontekstu saradnje i vršnjačke komunikacije, kao i podizanja svesti o problemima gojaznosti i loših životnih stilova. 

Reakcije učenika na svim kreativnim časovima bile su sjajne. Učenici su navodili primere iz sopstvenog okruženja i kroz različite igre na času su ih logički povezali sa vrednostima koje promoviše projekat.

Na ovaj način se razvija i uloga modela ili „peer tutoring”, koji je posebno važan za mlađe uzraste. Ovaj projekat će biti nastavljen još jednom grupom radionica u toku drugog polugodišta sa sličnom temom i pristupom.

RAZVOJ KRITIČKOG RAZMIŠLJANJA I STICANJE PRIMENJIVIH ZNANJA

Radeći po programu globalnih perspektiva, učenici stiču znanja i veštine iz različitih predmeta i uče kako da ih objedine i primene prilikom rešavanja konkretnih zadataka i u realnim životnim situacijama. Oni saznaju više o aktuelnim i važnim globalnim pitanjima koja se tiču njihove sadašnjosti i budućnosti. Istražuju, donose sopstvene zaključke i izražavaju svoje mišljenje. Znanje koje na taj način usvajaju je savremeno, trajno i primenjivo.

Ovakav inovativni način rada postavlja „školsko” znanje u praktičan, realan kontekst. Učenicima omogućava da razvijaju nezavisno kritičko i problemsko mišljenje, kao i da jačaju svoje istraživačke, komunikativne i veštine timskog rada, što je neophodno za uspeh u školovanju, tokom studija i kasnije u karijeri.

Celokupan pristup i način rada u Savremenoj je drugačiji, inovativan, interdisciplinaran i kreativan, zbog čega, između ostalog, ona zavređuje mesto među Cambridge Global Perspectives školama.

Pored toga što je Savremena osnovna škola najsavremenija Cambridge osnovna škola u Srbiji, možemo se pohvaliti i da smo jedna od retkih Cambridge Global Perspectives škola u regionu. To znači da učenici imaju priliku da pohađaju jedinstveni, interdisciplinarni predmet Globalne perspektive i da zahvaljujući tome neprestano usavršavaju svoje veštine, razvijaju kritičko mišljenje i uče na kreativan način.

Pogledajte galeriju: