Test za roditelje

Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi

Jelena Milošević

/ / Uncategorized / 25.08.2020
Jelena Milošević
Učiteljica

Jelena je diplomirala na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, a radno iskustvo je sticala u osnovnim školama „Jovan Miodragović” i „Sveti Sava”. U Obrazovnom centru „Smartakus” predaje mentalnu aritmetiku deci uzrasta od 5 do 10 godina. Osim toga, dve godine je provela kao učitelj u kosmičkom centru „Montesori osnovne škole”, gde je bila angažovana i za izradu obrazovnih materijala.

Članica je Mense Srbije i stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka.