Viewing post categorized under: Uncategorized


Melanija Savić

/ Uncategorized / 19.09.2019
Melanija SavićNastavnica engleskog jezika Melanija je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Engleski jezik i književnost, a na istom smeru stekla je i master zvanje. Volonterskim i praktičnim radom na različitim projektima, NTC seminaru za učitelje i vaspitače, kao i u Osnovnoj školi „Drinka Pavlović”, Melanija je nastavila da se profesionalno usavršava. [...] Read More

Tatjana Kovačević

/ Uncategorized / 12.09.2019
Tatjana KovačevićNastavnica francuskog jezika Diplomske studije Tatjana je završila na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Katedri za francuski jezik i književnost, a profesionalno usavršavanje je nastavila u Bordou, u Francuskoj. Takođe, nakon obuke „DELF scolaire”, Tatjana je dobila licencu za ovlašćenog ispitivača za DELF ispite od strane francuskog ministarstva obrazovanja. Lično i stručno usavršavanje stekla [...] Read More

Dijana Šarac

/ Uncategorized / 28.08.2019
Dijana ŠaracNastavnica biologije Dijana je diplomske i master studije završila na Biološkom fakultetu u Beogradu, na smeru Ekologija i zaštita životne sredine. Još tokom studiranja svoju karijeru usmeravala je u pravcu edukacije, obrazovanja i rada sa mladima. Radila je kao volonter u UNICEF-ovom programu „Škola bez nasilja” kao vršnjački edukator. Po završetku studija Dijana je [...] Read More

Milica Bulatović

/ Uncategorized / 27.08.2019
Milica BulatovićNastavnica muzičke kulture Milica Bulatović je završila Muzičku akademiju u Beogradu na Odseku za opštu muzičku pedagogiju i nakon toga je počela da radi u internacionalnoj školi kao nastavnik muzičke kulture i instruktor vannastavnih aktivnosti – hor i mjuzikl. Prilikom rada na tim pozicijama samostalno je osmišljala raznovrsne programe, scenske nastupe, vodila priredbe i [...] Read More

Senada Nikolić

/ Uncategorized / 26.08.2019
Senada NikolićNastavnica geografije Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu, Sanada je završila geografiju i dobila licencu za dozvolu za rad nastavnika. Tokom studija učestvovala je na istraživačkim projektima iz oblasti geomorfologije na teritoriji Istočne Srbije. Iskustvo u prosveti sticala je kroz rad u osnovnim školama u Nišu i Beogradu. Takođe, iskustvo rada sa decom posebnih [...] Read More

Radmila Žeželj

/ Uncategorized / 19.08.2019
Radmila ŽeželjMentor učitelja Na Učiteljskom fakultetu u Beogradu stekla je zvanje profesora razredne nastave i istakla se kao jedan od najuspešnijih studenata u generaciji. Takođe, bila je i đak generacije na Pedagoškoj akademiji za obrazovanje nastavnika razredne nastave.  Tokom studija i nakon njih dodatno se usavršavala na mnogim obukama, među kojima su: „Asertivna komunikacija”, „Individualizacija [...] Read More

Saša Ivakić

/ Uncategorized / 15.08.2019
Saša IvakićNastavnik računarstva i informatike Osnovne i master studije Saša je završio na Pedagoškom fakultetu, gde je proučavao savremene tehnologije u nastavi i učenju, a posebnu pažnju posvetio je proučavanju aplikativnog softvera u programiranoj nastavi. Doktorand je metodike razredne nastave informatike na Pedagoškom fakultetu, a bavi se i proučavanjem efikasnosti i efektivnosti raznih alata i tehnologija [...] Read More

Test za roditelje

Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi