Mina Krneta

/ / Uncategorized / 25.08.2020
Mina Krneta
Učiteljica

Mina Krneta je diplomirala i masterirala na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kada je reč o njenom radnom iskustvu, radila je kao učiteljica u Osnovnom školama „Veselin Masleša”, „Lazar Savatić” i „Veljko Dugošević” iz Beograda kao i u „Smart house” edukativnom centru za decu. Iskustvo u praktičnoj nastavi stekla je i u „Montesori” školi na Senjaku, u Beogradu.

Pored ostalog govori engleski, francuski i španski jezik.