Kako da prepoznate dobru školu?

8 karakteristika po kojima se dobra škola razlikuje od loše

Većinu roditelja muči dilema: da li je škola u koju će vaše dete krenuti od jeseni ili u koju već ide najbolji izbor za njega?

Znate i sami koliko je važno dobro osnovno obrazovanje: od njega može zavisiti budućnost vašeg deteta. Škola, pored porodice, najviše utiče na vaspitanje deteta.

Pripremili smo 8 najvažnijih karakteristika po kojima ćete prepoznati dobru školu.

Po čemu se izdvaja dobra osnovna škola?

1. OPTIMALNA ODELJENJA

Ono što je najveći problem u većini škola jesu velika odeljenja od po 30 i više učenika, u kojima nastavnici ne stižu da posvete pažnju svakom detetu. Osim toga, takva odeljenja su formirana bez ikakvog kriterijuma, pa se često dešava da predstavljaju nasumičan skup učenika različitih karaktera, sposobnosti i interesovanja.

U dobroj osnovnoj školi veličina odeljenja je optimalna, što omogućava da učitelj i nastavnik svakom detetu posvete adekvatnu pažnju. Osim toga, prilikom formiranja odeljenja vodi se računa o tome da učenici poseduju komplementarne osobine i sposobnosti kako bi jedni druge maksimalno motivisali na napredak. Ovo se postiže testom ličnosti pre upisa u školu.

2. POSVEĆENI I MOTIVISANI UČITELJI

U mnogim školama nastavnici nisu dovoljno motivisani da obavljaju svoj posao. Loše su plaćeni, nemaju adekvatne uslove za rad, usavršavanje i izvođenje kvalitetne nastave. U takvim školama deca slabo ili nimalo napreduju.

Sa druge strane, posvećeni nastavnici koji vole svoj posao i imaju podršku škole drže kvalitetne časove i trude se da svakom detetu usade znanja i veštine. Osim toga, oni deci prenose i vaspitanje, razvijajući u njima ljubav prema učenju i interesovanje za svet koji ih okružuje. Kako bi učenicima predavali najbolji i najpozvaniji ljudi, važno je da škola ima visoke kriterijume prilikom odabira profesora. Jedino to je garancija da će učenici odrastati u porodičnoj atmosferi i postizati bolje rezultate.

3. PREVENCIJA VRŠNJAČKOG NASILJA

Problem vršnjačkog nasilja godinama potresa javnost u zemlji i regionu, stoga je veoma važno na koji način škola sprečava slučajeve nasilja i rešava ih. U lošim školama se sa problemom vršnjačkog nasilja ne suočava na pravi način, a često se ono i zataškava.

Dobre osnovne škole imaju usvojen model prevencije vršnjačkog nasilja koji beskompromisno sprovode u praksi. One poseduju timove za zaštitu od diskriminacije i prevenciju nasilja i tokom čitavog školovanja razvijaju kod dece kulturu tolerancije i prihvatanja razlika. Posebna prednost dobrih škola je i što pružaju savetodavnu ulogu roditeljima i uključuju ih u preventivne aktivnosti. Na taj način borba protiv vršnjačkog nasilja je sveobuhvatna i transparentna. U ovakvim školama pojava bilo koje vrste nasilja je retka, a i kada se dogodi sa njom se obračunava sa najvećom ozbiljnošću i u najkraćem roku. Na taj način, svako dete se oseća sigurno i prihvaćeno.

 

4. PERSONALIZOVAN PROGRAM PREMA SVAKOM UČENIKU

Ne postoje dva ista deteta i zato jedan pristup ne odgovara svima. Međutim, u mnogim školama deci se pristupa upravo na ovaj način, što dovodi do toga da se oni više osećaju kao broj, a manje kao ličnosti. Usvajanje opšteg plana i programa je obaveza, ali način njegovog usvajanja mora biti drugačiji za svako dete.

Zato nastavnici u dobrim školama neguju i podstiču individualnost svakog učenika, a program prilagođavaju u skladu sa učenikovim afinitetima i talentima kako bi ga on usvojio što efikasnije.

5. PARTNERSKI ODNOS SA RODITELJIMA

Kada se komunikacija sa školom, učiteljima i nastavnicima uglavnom svodi na povremene roditeljske sastanke i otvorena vrata, to nije dovoljno za adekvatnu saradnju. Svi su jednoglasni da je taj nivo komunikacije nedovoljan kad je u pitanju nešto tako važno kao što je budućnost srećne dece.

U dobroj školi roditelji su ravnopravan partner u obrazovanju svoje dece. Škola pažljivo sluša njihov glas i nudi im različite mogućnosti uključivanja u skladu sa njihovim potrebama i obavezama. Putem roditeljskih časova, učestvovanja u zajedničkim projektima sa decom ili kroz kreiranje personalizovanog programa sa nastavnicima

i praćenje stepena njegovog ostvarenja, roditelji igraju važnu ulogu u školovanju svog deteta. Glas roditelja se uvek sluša i uvažava, jer je njihova uloga presudna u određivanju pravca u kome će ići obrazovanje njihovog deteta, ali i u rešavanju svakog potencijalnog problema.

6. SAVREMENA NASTAVA I FUNKCIONALNA ZNANJA ZA 21. VEK

Glavna zamerka školama je da primenjuju zastarele pristupe, a nastavna sredstva su ograničena i često prevaziđena. Drugim rečima, nastavni proces ne ispunjava jedan od osnovnih ciljeva – prenošenje deci znanja i veština za 21. vek.

U kvalitetnoj osnovnoj školi učenici će znanja sticati kroz savremen pristup koji podrazumeva multidisciplinarne časove, najnoviju edukativnu tehnologiju i projektnu nastavu. Znate i sami da danas deca od najranijeg uzrasta znaju da koriste pametne telefone. To može da bude mač sa dve oštrice. Međutim, rešenje nije u zabrani, već u tome da se nauče kako da modernu tehnologiju koriste na pametan i kreativan način. Zbog toga je važno da škola decu od ranog uzrasta upoznaje sa IT znanjima. Ne samo da će na taj način učenici postati digitalno pismeni već će i ostvariti bolje rezultate iz klasičnih predmeta kakvi su matematika i jezici.

7. NEGOVANJE POZITIVNOG STAVA PREMA UČENJU

Učenici kod nas sve češće doživljavaju učenje kao neprijatnu obavezu koja nema realnu primenu u njihovim životima. Na taj način ne samo da je propuštena šansa za usvajanje znanja već dolazi i do mnogo veće štete: deca razvijaju negativan odnos i odbojnost prema učenju. To im otežava kasnije školovanje i može imati pogubne posledice po njihovu akademsku karijeru i profesionalni uspeh.

U dobrim školama, pored znanja i veština, deca usvajaju i pozitivan odnos prema učenju. Ali i više od toga, kroz negovanje njihove radoznalosti i osnaživanje samostalnosti u rešavanju problema, deca stiču ljubav prema učenju, koja ih ne napušta čitavog života. Na taj način sposobni su za stalno i samostalno usavršavanje, što im donosi brojne prednosti u kasnijoj karijeri. I konačno, uspeh i inventivnost na profesionalnom planu, jer nastoje da primene, iskoriste i uposle svoje znanje.

8. OBRAZOVNA ELITIZACIJA

U školama sa nedovoljno izgrađenim vrednosnim sistemom, često dolazi do elitizacije i stvaranja podela, bilo da je reč o materijalnom ili nekom drugom negativnom izdvajanju.

U dobrim osnovnim školama učenici funkcionišu kao zajednica u kojoj jedni druge podstiču na napredak i usavršavanje. Njihovi učenici jesu elita, ali po onome što znaju, a ne po onome što poseduju. Oni se izdvajaju po svom obrazovanju i znanju koje nesebično dele sa onima koji to žele.

Savremena osnovna škola – prava škola za uspešnu budućnost

Postoji li u Srbiji škola koja ispunjava sve ove stroge standarde? Za sve vas koji verujete u važnost dobrog obrazovanja i želite da svom detetu obezbedite školovanje po svetskim standardima imamo dobro vesti: Savremena osnovna škola na Novom Beogradu predstavlja upravo takvu školu.

Zahvaljujući testu koji se radi pre upisa nastavni program se personalizuje prema potrebama vašeg deteta i formiraju se optimalna odeljenja u kojima učenici komplementarnih tipova ličnosti jedni druge podstiču na napredovanje. O njegovom školovanju brinu posvećeni i motivisani učitelji i nastavnici koji aktivno sarađuju sa roditeljima kako bi deci obezbedili najbolje moguće obrazovanje i vaspitanje.

Nastava u Savremenoj odvija se u interaktivnom okruženju i od početka je obogaćena edukativnom tehnologijom i IT znanjima, koji učenje čine efikasnijim, a učenicima omogućava da usvoje znanja i veštine primenjive u 21. veku. Savremena je preduzela sve mere da svako dete bude bezbedno i sigurno u svakom trenutku boravka u školi.

Deca se kroz redovne časove i dodatne radionice od prvih dana uče značaju tolerancije, a škola aktivno radi na suzbijanju i sprečavanju vršnjačkog nasilja. Učenici odrastaju u porodičnoj atmosferi u kojoj se neguju drugarstvo i međusobno podsticanje na usavršavanje.

Savremeni osnovci u školu dolaze sa osmehom, a učenje doživljavaju kao sadržajnu i prijatnu aktivnost, zbog čega usvajaju želju i sposobnost za celoživotno učenje i tako postaju obrazovna elita spremna da u budućnosti kreativno doprinese zajednici kojoj pripada. Ovo je prilika da se i vaše dete izdvoji po obrazovanju.

IZABERITE SVEOBUHVATNO OBRAZOVANJE ZA SVOJE DETE »

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »