ucenje preko tableta

Kako online udžbenici olakšavaju proces nastave?

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Nacionalni, V-VIII / 17.06.2019

Kako online udžbenici olakšavaju proces nastave?

Kada su se pojavili prvi online udžbenici, mnogi stručnjaci bili su sigurni da će to u potpunosti promeniti nastavu. Iako se takva predviđanja još uvek nisu ostvarila, činjenica je da je upotreba online materijala za učenje u velikoj meri unapredila način na koji se predaje u učionicama. To je posebno tačno kada govorimo o osnovnim školama. Naime:

Sa ovakvim uvidima slažu se i učitelji i nastavnici osnovnih škola širom sveta:

Međutim, pre nego što se posvetimo načinima kojima online udžbenici podižu kvalitet nastave, pogledajmo prvo šta taj pojam zapravo podrazumeva.

Šta je online udžbenik?

Online udžbenik se još naziva i digitalni ili elektronski udžbenik. Iako, strogo gledano, to nisu sinonimni pojmovi, u sva tri slučaja reč je o udžbenicima u digitalnom obliku. U zavisnosti od izdavača i tipa udžbenika, njima se može pristupati u potpunosti putem interneta ili se na internet mogu povezivati samo radi apdejtovanja, dok su inače dostupni i offline.

online udžbenici u školi

Online udžbenik nije elektronska knjiga. Naime, nije reč tek o digitalnoj verziji knjige koja se može čitati na različitim uređajima. Naprotiv:

 • digitalni udžbenik je zapravo mnogo više od elektronske verzije štampanog udžbenika.

On predstavlja paket za učenje sa bogatim vizuelnim i interaktivnim potencijalom, mogućnošću linkovanja ka drugim internim i spoljnim sadržajima, podvlačenjem i ostavljanjem beležaka, kao i drugim naprednim funkcijama koje donosi nova tehnologija.

Kada govorimo o online udžbenicima za osnovnu školu, treba voditi računa da postoje dva tipa digitalnih materijala:

1. elektronski udžbenici, koji omogućavaju nastavnicima da obogate čas foto, video i audio sadržajima, kao i interaktivnim zadacima;

2. interaktivni digitalni materijali namenjeni za samostalni rad učenika – elektronska radna sveska.

Prvi digitalni udžbenici nastali su upravo za osnovne škole, a kasnije su se proširili na sve nivoe obrazovanja. Kako tehnologija napreduje, oni predstavljaju sve nezaobilaznije metodičko sredstvo u učionicama širom sveta.

Digitalni udžbenici za prvi razred

U sklopu inoviranja nastavnog procesa i prvaci će u Srbiji učiti iz digitalnih udžbenika. Tako će, pored klasičnih štampanih nastavnih materijala, deca biti u prilici da uče iz udžbeničkih kompleta koji sadrže u elektronskom obliku Bukvar, Matematiku, Svet oko nas, Likovnu i Muzičku kulturu.

Smatra se da je ovakav vid nastave posebno pogodan za učenike prvog razreda osnovne škole, jer ih na postepen, zabavan i uzrastu prilagođen način uvodi u sfere ozbiljnog učenja. Mnoge izdavačke kuće već su pripremile udžbeničke komplete koji u sebe uključuju različite video-audio materijale, multimedijalne sadržaje i radnu svesku.

Na osnovu iskustva u osnovnim školama širom sveta, došlo se do zaključka da elektronski udžbenici za prvi razred predstavljaju istinski savremene udžbenike, koje deca vrlo rado koriste u nastavi, zbog čega je krajnji rezultat: uspešnije usvajanje gradiva.

Zbog čega digitalni udžbenici imaju takav potencijal?

Današnja deca odrastaju u svetu u kome tehnologija igra veliku ulogu. Mnoga od njih dolaze u dodir sa pametni telefonima, tabletima, laptopovima pre nego što i prohodaju. Kasnije u životu jedan od glavnih načina na koji deca usvajaju nove sadržaje jeste upravo putem video-igara, crtanih i igranih filmova i društvenih mreža. Tu digitalni udžbenik ima svoju veliku ulogu.

digitalna tehnologija u učenju

Jednostavno, njegov cilj je iskoristiti sve pogodnosti koje tehnologija nudi kako bi se kreirali najbolji materijali za učenje. Na taj način deca primaju edukativne sadržaje u formi koja im je bliska i koju povezuju sa zabavom. Samim tim, krajnji rezultat trebalo bi da bude uspešnije učenje. Digitalni udžbenici omogućavaju da se iskoristi potencijal tehnologije u edukativne svrhe kako bi deca naučila da odgovorno koriste tehnologiju u cilju sopstvenog usavršavanja.

Ljiljana Marković, direktorka izdavačke kuće „Kreativni centar”, kaže da su digitalni materijali posebno privlačni roditeljima koji brinu zbog toga što deca veliki deo vremena provode za kompjuterom zabavljajući se. Prema Markovićevoj, roditelji i nastavnici žele da ponude kvalitetnije sadržaje svojoj deci putem novih tehnologija. Ona zaključuje da od tehnologije ne treba bežati, jer nam pruža velike mogućnosti i ističe da je digitalna pismenost jedan od glavnih preduslova profesionalnog uspeha u modernom društvu, zbog čega je važno da se upotrebi u prave svrhe.

Kako bi se ove mogućnosti tehnologije iskoristile na pravi način za edukaciju, potrebno je da digitalni udžbenici budu dobro osmišljeni. Kada razmatrate e-udžbenik za svoje dete, vodite računa o sledećem:

 • kvalitetni digitalni materijali nisu samo mod(er)ni dodatak tradicionalnim udžbenicima već bi trebalo da suštinski unapređuju kvalitet nastave.

Postavite pitanje izdavaču ili prodavcu na koji način taj udžbenik i ono što nudi mogu poboljšati učenje deteta.

Na dobitku i deca i nastavnici

Online udžbenici su od velike pomoći i nastavnicima. Oni ne samo da automatizuju određene nastavne procese i tako štede vreme već nastavnicima stavljaju na raspolaganje čitav niz alata i sredstava za obogaćivanje lekcija. Jednostavno rečeno, elektronski udžbenik sjedinjuje udžbenik i priručnik za nastavnike i tako donosi mnoštvo kreativnih i multimedijalnih sadržaja koji nastavu čine vizuelno i kognitivno atraktivnijom.

digitalni udžbenici olakšavaju proces nastaveOno što je posebna prednost digitalnih materijala za nastavnike jeste:

 • stalna mogućnost dodavanja novih sadržaja.

Na taj način, nastavni proces nikada ne upada u rutinu, što učenje čini kreativnim i zabavnim procesom.

Posebnu atraktivnost digitalnog udžbenika predstavlja mogućnost automatskog pregledanja zadataka. Upravo su zbog toga oni pogodni i za samostalni rad kod kuće, a nastavnici i roditelji imaju stalan uvid u napredak deteta.

Osim ovoga, postoji i još jedan razlog zašto deca vole digitalne udžbenike:

 • provera znanja postaje zanimljiva.

Naime, testovi i kontrolni i pismeni zadaci neki su od glavnih uzroka stresa tokom školovanja. Mnoga deca samo zbog treme zaborave ono što su naučila i loše prolaze prilikom provere znanja. Sa digitalnim udžbenicima znanje se proverava kroz online kvizove, igre pogađanja i druge zabavne načine. Tako procena znanja dobija svojevrsnu dimenziju igre, što je učenicima posebno interesantno i privlačno, a što je najvažnije, bez stresa.

Online udžbenici za osnovnu školu

Digitalizacija nastave i materijala za učenje postepeno menja izgled tradicionalnog obrazovanja. Do pre samo nekoliko godina o korišćenju elektronskih udžbenika za osnovnu školu govorilo se u vidu pretpostavki. Danas su u učionicama širom sveta ovakvi nastavni materijali prisutni već neko vreme. A zahvaljujući tome možemo jasnije da sagledamo benefite koje takva sredstva donose. Oni su raznovrsni i protežu se od unapređenja učenja do poboljšanja zdravlja dece.

Neki od najčešćih benefita digitalnih udžbenika u osnovnoj školi su:

1) Lakša školska torba

Pedijatri i kiropraktičari preporučuju da težina školskog ranca ne treba da prelazi 15% težine deteta, a idealno bi bilo da bude i manja. Međutim, u realnosti težina ranca za osnovca prevazilazi pomenute preporuke. Zbog toga sve više učenika ima problem sa krivom kičmom i držanjem. Jedan od glavnih razloga za to je težina štampanih udžbenika. Za razliku od njih, digitalni udžbenici staju u jedan tablet, koji je daleko lakši od prosečne štampane knjige. Samim tim, đačka torba postaje lakša za nošenje.

2) Interaktivnost

Elektronski udžbenici za osnovnu školu omogućavaju učenicima više načina komunikacije nego tradicionalni nastavni materijali, jer uključuju različite multimedijalne sadržaje. Samim tim su deca angažovanija prilikom učenja. Učenicima su na raspolaganju:

 • multimedijalni sadržaji elektronskih udžbenikainteraktivne mape za geografiju;
 • matematički grafikoni;
 • video-klipovi koji, na primer, mogu ilustrovati životni ciklus neke biljke ili životinje;
 • jezičke igre i online rečnici;
 • online kvizovi;
 • testovi znanja;
 • edukativne video-igre.

Nastavni sadržaji koji su dostupni učenicima putem online udžbenika daleko su bogatiji nego oni koje dobijaju kroz štampane knjige. Ovo ne iznenađuje kada imamo u vidu činjenicu da su:

 • mnogi digitalni udžbenici zapravo više od knjige, oni predstavljaju čitave pakete za učenje.

3) Jeftiniji su i lako se ažuriraju

Online udžbenici koštaju i do 50-60% manje nego štampane verzije. Takođe, za razliku od klasičnih udžbenika, koji se menjaju svake godine, digitalni udžbenik se jednostavno apdejtuje i tako sporije zastareva. Zahvaljujući ovome, umesto stalnog kupovanja novih knjiga, online udžbenici za osnovnu školu pogodni su za više generacija.

4) Prilagođavaju se učenicima koji imaju poteškoća u čitanju

Jedna od velikih prednosti digitalnih materijala za učenje jeste to što se prilagođavaju osobama koje imaju različite poteškoće u čitanju. Tekst, slike i osvetljenje povećavaju se ili smanjuju prema želji, a postoji i opcija govorne reprodukcije teksta, što je sjajno za učenike koji imaju problema sa vidom. Takođe, boje je moguće prilagoditi tako da odgovaraju vizuelnim i kognitivnim potrebama pojedinca.

5) Eco-friendly

Jedan od glavnih zadataka za generacije koje dolaze jeste briga o planeti. Online udžbenici smanjuju seču šuma za izradu papira i na taj način doprinose očuvanju planete. Uvođenje ovih alata u nastavu istovremeno je prilika da se i deci od ranog uzrasta usadi svest o važnosti očuvanja flore i faune, kao i o postupcima koji tome doprinose.

online udžbenici čuvaju životnu sredinu

6) Personalizacija

Još jedna prednost elektronskog udžbenika jeste mogućnost personalizacije. Digitalni udžbenik može pružiti nastavniku važne uvide u način učenja i napretka svakog deteta ponaosob, što omogućava i prilagođavanje programa u skladu sa učenikovim afinitetima, potrebama i ritmom usvajanja gradiva. Na primer:

 • ukoliko učenik usvaja nova znanja brzo i na višem nivou od svog razreda, učitelj može odlučiti da ga upozna i sa novim, težim lekcijama za više razrede.

Ili:

 • digitalni udžbenik dozvoljava da se jasno odredi predmet ili oblast sa kojom učenik ima problema; na taj način može mu se obezbediti dodatna pomoć i omogućiti napredak.

Online udžbenici i samim učenicima donose brojne mogućnosti za personalnu upotrebu time što se jednostavno prilagođavaju njihovim stilovima učenja. Tako, na primer, učenici koji usvajaju novu lekciju iz geografije mogu podvlačiti ključne reči, ostavljati komentare, koristiti Google mape da vide oblasti o kojima uče. Učenik ne mora da čeka da nastavnici daju sve materijale, već može sam da potraži ono što ga u vezi sa lekcijom zanima.

Ovo je dobar način da se dete osposobi za samostalno učenje, ali i da mu se osnaži radoznalost i obezbede vredni alati za istraživački rad. Za razliku od tradicionalnih udžbenika, koji nisu personalizovani, već su napravljeni za sve učenike, digitalni materijali pružaju bogate opcije za svakog učenika pojedinačno, omogućavaju mu da prilagodi proces učenja, istraži dodatnu literaturu i da bude individualno procenjivan.

7) Čine učenje zabavnim i lakim

Bogat sadržaj, interaktivnost i mnoštvo zanimljivih kvizova čini digitalne udžbenike zanimljivim i pristupačnim za decu. Zbog toga što govore jezikom koji im je blizak i nude edukativne sadržaje u formi koju deca povezuju sa zabavom, online udžbenici čine proces učenja lakšim.

Postoje brojni sajtovi koji sadrže čitave biblioteke online udžbenika iz različitih oblasti: matematike, jezika, prirode i društva…

8) Pripremaju učenike za 21. vek

U sklopu digitalizacije nastave, online udžbenici omogućavaju učenicima da se bolje pripreme za tehnološke izazove 21. veka. Iako ne možemo reći kakva će biti budućnost koja očekuje našu decu, jedno je sigurno:

 • tehnologija će u njoj igrati daleko veću ulogu nego što je to bilo u našim životima.

Većina poslova zahtevaće adekvatno poznavanje novih tehnologija. Zbog toga rano upoznavanje dece sa kreativnom i edukativnom upotrebom tehnoloških proizvoda, može igrati veliku ulogu u njihovoj profesionalnoj spremnosti za budućnost.

9) Jednostavnije ostavljanje beležaka

Jedan od razloga zašto su knjige često neupotrebljive za više korisnika jesu i beleške i podvlačenja. Sa digitalnim udžbenikom takvih problema nema. Učenici mogu da podvlače tekst, ostavljaju komentare a da tako ne unište knjigu. Naime, svako podvlačenje i svaki komentar moguće je izbrisati. Osim toga, digitalni udžbenici imaju ugrađenu opciju za pretraživanje, što čini kretanje kroz lekciju intuitivnim i efikasnim.

ostavljanje beležaka u digitalnom udžbeniku

10) Lakše praćenje napretka

Elektronski udžbenici za osnovnu školu omogućavaju samostalno rešavanje testova i kvizova, pri čemu automatski registruju tačne i netačne odgovore. Ovo je trenutak kad elektronski udžbenik postaje radna sveska. Na ovaj način učenik može samostalno da vežba i da odmah zna koliko je napredovao. Ova opcija istovremeno omogućava i nastavnicima i roditeljima da budu u toku sa napretkom deteta, kao i da identifikuju oblasti u kojima je dete bolje, odnosno one u kojima bi moglo da uloži dodatni napor.

11) Dostupnost na različitim uređajima u svako doba

Online udžbenici mogu da se koriste na različitim uređajima: mobilnim telefonima, iPadovima, laptopovima i računarima. Na taj način učenik može da pristupa materijalima za učenje sa uređaja koji mu najviše odgovara i da obnavlja lekcije u svako doba, na primer, u prevozu do škole. Sve ovo čini proces učenja komfornijim i efikasnijim.

Nekoliko zanimljivih podataka o digitalnim udžbenicima

Otkako su uvedeni u nastavu, različita istraživanja bave se uticajem koji digitalni udžbenici imaju. Ovo su neki od najzanimljivijih podataka:

 • tablet memorije od 4 GB napunjen sa 3.500 digitalnih udžbenika teži je za milijarditi deo milijarditog dela grama nego kada je prazan; ista količina štampanih knjiga iznosila bi oko dve tone;
 • učenici koji su koristili interaktivnu, digitalnu verziju udžbenika iz matematike postigli su za 20% bolje rezultate na standardizovanim testovima iz matematike nego njihovi vršnjaci koji su učili iz štampanih užbenika;
 • broj učenika koji su primali lekarsku pomoć zbog problema sa leđima i ramenima povezanim sa težinom ranca opao je za 54% zahvaljujući upotrebi digitalnih udžbenika.

Budućnost online udžbenika

Iako se digitalni i štampani udžbenici često upoređuju, pa se tako govori o prednostima i manama jednih i drugih, to je zapravo pogrešan način gledanja. Kada je u pitanju nastava, stvari ne treba postaviti isključivo. Rešenje nije u ili-ili pristupu, već u sintezi štampanih i digitalnih nastavnih materijala. U tom smislu: digitalni udžbenici svakako neće zameniti štampane, barem ne u skorijoj budućnosti. Međutim, oni predstavljaju značajan dodatak koji obogaćuje nastavu, proširuje sadržaje i angažuje učenike na jedan drugačiji način.

Pravi pristup je u njihovoj kombinaciji i personalizovanoj primeni.