Katarina Bilali

/ / Uncategorized / 06.10.2021
Katarina Bilali
Nastavnica engleskog jezika

Katarina je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Engleski jezik i književnost, na kome trenutno završava i master studije. Volonterskim i praktičnim radom na različitim projektima, kao i u Osnovnoj školi „Svetozar Marković”, Katarina je nastavila profesionalno usavršavanje.

Takođe, pored engleskog jezika, Katarina govori još i ruski i persijski jezik.