Life Skills Programme: Naučili smo kako da efikasno rešavamo konflikte

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Kreativna učionica, Life Skills, Nacionalni, Uncategorized, V-VIII / 18.11.2022

Life Skills Programme: Naučili smo kako da efikasno rešavamo konflikte

Savremeni đaci usvajaju veštine asertivne komunikacije sa ciljem rešavanja konflikata

U Savremenoj je u okviru Programa životnih veština održana još jedna radionica čiji je cilj unapređivanje životnih veština kod učenika. Teme ove radionice bile su komunikacija za vreme konflikta i rešavanje konflikta na optimalan način.

U uvodnom delu radionice edukatorka Biljana Manić podstakla je mališane da se predstave i kažu nešto više o sebi, o tome šta vole, a šta ne vole, kako bi se bolje upoznali i povezali. Kroz razgovor o tome šta im je važno i sa kim najviše vole da se druže deca su se dotakla i teme konflikta. Biljana ih je spontano navela da prepoznaju šta je to što ih najčešće dovodi do konflikta sa drugarima.

Nakon što su utvrdili najčešće uzroke konflikata i ko su osobe sa kojima najčešće ulaze u konflikt, deca su učila o načinima na koje mogu efikasnije da izraze svoju ljutnju i uspešno reše konflikt. Naučili su šta je neverbalna komunikacija i vežbali emocionalnu pismenost imenujući osećanja prema izrazima lica sa slika. Pored toga, saznali su šta je kultura govora i kako se ona neguje.

U završnom delu radionice deca su imala zadatak da sama, na osnovu svega što su saznala na radionici, predlože rešenja nekih konfliktnih situacija i daju primere lepog ponašanja. Mališani su bili vrlo kreativni i ponudili su odlične, praktične ideje o tome kako se postaviti u svađi i pomiriti sa drugarima, tako da smo sigurni da će naša deca umeti da reše svaki izazov u komunikaciji, bilo sa decom bilo sa odraslima.

Konflikti su uvek važna tema, ali su posebno važni tokom odrastanja, a način na koji ih rešavamo u velikoj meri utiče na naše opšte zadovoljstvo životom i profesionalni uspeh. Zato u Savremenoj poklanjamo posebnu pažnju socioemocionalnom razvoju dece, negujemo i podstičemo njihovu prirodnu asertivnost i pomažemo im da usvoje veštine komunikacije koje će im biti korisne u svim oblastima života.