MiRo-E

interaktivni robot ljubimac

Neizostavan deo našeg STEAM laba, MiRo-E, napredni je interaktivni robot ljubimac koji je specijalno napravljen da učenicima olakša usvajanje znanja iz programiranja i STEAM predmeta, ali i pomogne u razvijanju problem solving pristupa i lateralnog razmišljanja i oslobađanju kreativnosti.

ZAHVALJUJUĆI ROBOTIĆU MIRO-E UČIONICA POSTAJE KREATIVNA I PODSTICAJNA

MiRo-E učenje čini zabavnim, atraktivnim i prilagođenim potrebama svakog deteta. Pomoću brojnih senzora i kamera ovaj zečić robotić vidi, čuje i stupa u interakciju sa okolinom, zahvaljujući čemu pruža beskrajne mogućnosti za učenje programiranja i STEAM predmeta, ali i podstiče kod učenika kreativnost i problem solving veštine.

Zahvaljujući robotu MiRo-E osnovci brže savladavaju gradivo, uživaju u STEAM predmetima i programiranju i uče kako znanja iz škole mogu da primene u realnom svetu.

ZAŠTO JE MIRO-E DOBAR ZA DECU?

Zahvaljujući svojim brojnim mogućnostima, simpatičnoj i druželjubivoj „prirodi”, ovaj robotić ljubimac višestruko unapređuje nastavu i pomaže deci da usvoje vredna znanja i veštine:

  • STEAM i programiranje,
  • timski rad i komunikaciju,
  • problem solving pristup i kreativnost,
  • lateralno razmišljanje.

KAKO SE MIRO-E KORISTI U NASTAVI?

Velika prednost našeg ljubimca je što osnovcima omogućava da usvajaju početne programerske koncepte kroz fizičku primenu, na taj način MiRo-E podstiče imaginaciju i fleksibilan pristup problemima.

MiRo-E je jednostavan za upotrebu i kreiran za učenike svih uzrasta. Zahvaljujući jednostavnom interfejsu učenici putem aplikacije „MiRoCODE” pišu kod kojim upravljaju robotom, eksperimentišu sa idejama i stvaraju nove veštine.

Stariji osnovci mogu da programiraju pomoću programskih jezika Python i C, dok mlađi koriste blok programiranje slično kao za Scratch. 

Zahvaljujući ovim bogatim mogućnostima učenici postepeno napreduju kroz programerske koncepte, krećući se od prilagođenog blok programiranja do početnog usvajanja široko rasprostranjenih programskih jezika.

Naš robotizovani ljubimac takođe poseduje veliki broj senzora i kamera, zbog čega je moguće sa njim komunicirati putem slike i zvuka, što podjednako oduševljava najmlađe i starije osnovce.

Pomoću naredbi i koda učenici na časovima oživljavaju MiRo-E tako što ga pokreću u različitim pravcima i različitom brzinom, programiraju da ispušta različite tonove, spušta i podiže glavu, ali i da menja raspoloženje.

Uz puno zabave i interakcije naši osnovci pomoću robotića MiRo-E stiču vredna saznanja!

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »