Osnovci obeležili Dan tolerancije: „Poštujemo različitosti jer nas obogaćuju”

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Nacionalni, V-VIII / 25.11.2019

Osnovci obeležili Dan tolerancije: „Poštujemo različitosti jer nas obogaćuju”

Povodom Dana tolerancije, nedelja u Savremenoj je među osnovcima protekla u znaku učenja o toleranciji i razvijanju veština potrebnih za razumevanje, uvažavanje i poštovanje različitosti.

Najzanimljivije aktivnosti bile su psihološke radionice i radionica „Harmonija u različitostima”, u koju je učenike IV i V razreda uvela Milena Tarbuk, školski psiholog.

Dan tolerancije

Međunarodni Dan tolerancije obeležava se 16. novembra od 1996. godine. To je dan koji sve na svetu podseća na uvažavanje i poštovanje drugačijih od nas, a definicija tolerancije glasi:

„Tolerancija je poštovanje, prihvatanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim svetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi. Ona je zasnovana na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savesti i uverenju. Tolerancija je harmonija u različitostima. To nije samo moralna dužnost, to je takođe i politički i zakonit zahtev. Tolerancija, vrlina koja mir može učiniti mogućim, doprinosi menjanju kulture rata u kulturu mira.”

Pitali smo školarce šta je tolerancija

Na interaktivnim radionicama psiholog i jedan učenik V razreda vodili su diskusuju o toleranciji sa učenicima III, IV i V razreda, a neki osnovci su nam pre predavanja i preneli šta je za njih tolerancija:

Za mene tolerancija znači da prihvatam tuđe mišljenje i nečije različitosti i mislim da je biti tolerantan dužnost svakog od nas, a to se uči u porodici i školi.

Tolerancija je kada uvažavamo svačije mišljenje i cenimo tuđa osećanja. Srećan sam što danas učimo o toleranciji i radujem se radionicama koje imamo povodom Dana tolerancije.

„Harmonija različitosti” i učenje o toleranciji kroz igru

Na ovoj radionici učenici su igrali i menjali uloge, a kroz teme su postigli i jedinstven cilj: upoznavanje sa različitim položajem dece u društvu i posledicama netolerantnog ponašanja prema njima.

Na psihološkim radionicama školarci su uspešno usvojili pojmove tolerancije i različitosti među ljudima u svom okruženju, u odeljenju, a ovom prilikom podstaknute su i veštine potrebne za razvoj tolerancije: strpljenje, aktivno slušanje, saosećanje, prihvatanje, uvažavanje i poštovanje različitosti.

Da je cilj ostvaren, osnovci su i dokazali jednoglasnim zaključkom:

Naučili smo zašto je važno ceniti razlike između učenika, kao i zašto nas različitosti obogaćuju.

Prvaci i drugaci su kroz razgovor sa učiteljicom zaključili da se tolerancijom gradi nanasilno okruženje, da je raznolikost ljudsko bogatstvo i da svi imaju pravo da žive u miru.

Kreativne ideje i razvoj tolerantnih veština

Pored psiholoških interaktivnih radionica i igranja uloga koje su bile usmerene na razvoj i jačanje emocionalne stabilnosti, samopoštovanja i poštovanja drugih, osnovci su realizovali i zanimljivu zajedničku ideju – postavili su kutiju u hodniku škole kako bi im roditelji ovde ostavili poruke o toleranciji.

Obeležavajući ovaj datum, učenici su se podsetili da je potrebno uvažavati tuđe mišljenje, tuđa uverenja i osećanja. Naučili su da tolerancija znači biti slobodan, čvrsto se držati svojih uverenja i poštovati prava drugih, ali da takođe znači i da se ideje i stavovi ne nameću, jer svako od nas treba da stvara sopstvenu sliku o svetu i društvu u kome živimo.

Prijavite se

Upis za generaciju 2020/21. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »