Tatjana Kovačević

/ / Uncategorized / 12.09.2019
Tatjana Kovačević
Nastavnica francuskog jezika

Diplomske studije Tatjana je završila na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Katedri za francuski jezik i književnost, a profesionalno usavršavanje je nastavila u Bordou, u Francuskoj. Takođe, nakon obuke „DELF scolaire”, Tatjana je dobila licencu za ovlašćenog ispitivača za DELF ispite od strane francuskog ministarstva obrazovanja. Lično i stručno usavršavanje stekla je kroz razne obuke, među kojima je i LINK Mentorship Support Program.

Kao prevodilac i predavač francuskog i engleskog jezika za zaposlene, Tatjana je radila u mnogim organizacijama, a u neposrednom radu sa učenicima u internacionalnim školama, kao i u Savremenoj gimnaziji, stekla je iskustvo i veštine neophodne za kvalitetan obrazovno-pedagoški rad.

Njena predavanja u Savremenoj osnovnoj školi bazirana su na najsavremenijim metodama učenja stranih jezika. U svom radu posebnu pažnju posvećuje komunikativnom pristupu, koji će učenike osposobiti za praktičnu upotrebu francuskog jezika.