Predavanje o trgovini ljudima u Savremenoj: Osvetljavamo temu trafikinga

/ / Blog, Nacionalni / 20.12.2023

Predavanje o trgovini ljudima u Savremenoj: Osvetljavamo temu trafikinga

Edukacija i Aktivizam

U duhu Međunarodnog dana ljudskih prava, Savremena osnovna škola je uspešno realizovala seriju tribina posvećenih podizanju svesti o trgovini ljudima.

Kao deo školskog plana prevencije i obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, direktorka Milena Tarbuk je sa osmacima pokrenula važan razgovor na temu trgovine ljudima. Kroz seriju tribina u sedmom i osmom razredu učenici su se upoznali sa složenošću ove globalne problematike.

Interaktivno učenje i diskusija

Početak tribina obeležen je informisanjem o predstojećim aktivnostima, praćenim prikazom animiranog filma o trgovini ljudima.

Koristeći prezentaciju, učenici osmog razreda Aleksandra Mamuzić, Mina Drezgić, Lazar Bulat i Amila Alibašić upoznali su učenike sa time šta je trgovina ljudima, na koje načine se sprovodi, koji su faktori rizika i do kakvih posledica dovodi.

Učenici Masimo Marinković, Pavle Mićić, Mia Milošević, Luka Plavšić i Lav Vukasović izveli su upečatljive scene u kojima su prikazali načine vrbovanja potencijalnih žrtava i primere kako treba, a kako ne treba reagovati u takvim situacijama.

Učenici Natalija Valjarević, Mateja Baralić i Đorđe Tešić pomogli su u realizaciji, menjajući odsutne učesnike u pojedinim odeljenjima. Razgovor sa učenicima sedmih i osmih razreda bio je produktivan, fokusiran na razmatranje efikasnih strategija zaštite i reagovanja, s posebnim akcentom na izazovima u digitalnom okruženju.

Ovaj događaj je inspirisao aktivno učešće i interesovanje učenika, ističući značaj kontinuirane edukacije i podizanja svesti mladih o važnim društvenim pitanjima poput trgovine ljudima.