Radionica „Drvo emocija”, koja prikazuje dečju privrženost školi

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Kreativna učionica, Nacionalni, V-VIII / 30.09.2020

Radionica „Drvo emocija”, koja prikazuje dečju privrženost školi

Pored redovnih školskih aktivnosti, Savremena osnovna škola osmislila je i sadržajne slobodne aktivnosti, na kojima se deca druže kroz kreativnu igru. Ovaj put zadatak učenika je bio da kreiraju papirne poruke o tome kako se osećaju u svojoj školi i okače ih na simbolično „Drvo emocija”, koje je postavljeno u prostor gde svakodnevno provode slobodno vreme.

Neke od poruka prikazale su ljubav učenika prema svojim nastavnicima, dok su druge poručile: „Ja se u školi osećam kao da mi je druga kuća”, „Svi moji drugari su super”, „Radost je mladost”, „Učiteljice su mi mame, a učitelji su mi tate”. Neke od poruka su otkrile i iskrene dečje emocije u vezi sa koronavirusom i nošenjem maski, odnosno šta njih istinski čini srećnim.

Radionica je povezana sa Školskim razvojnim planom zasnovanim na „čitanju” svakodnevnog života

Savremena osnovna škola je uvela interdisciplinarni pristup nastavi kako bi škola postala mesto gde se uči, ali i gde se obavljaju svakodnevne aktivnosti i interakcije. Konkretno se realizuju zadaci koji su povezani sa svakodnevnim životom i sa umrežavanjem znanja, umeća i navika, pri čemu se stvara veza između učenika, nastavnika i roditelja.

Učenici se kroz neke od zadataka povezuju jedni s drugima, sa školom i širim okruženjem. Svoje zadatke realizuju na osnovu već naučenog na časovima. Svaka aktivnost je stručno vođena i uvek je dobar pokazatelj i instrument postignuća kojima se teži.

Socijalno emotivno učenje u Savremenoj osnovnoj školi je u skladu sa Kembridž pristupom, finskim i singapurskim modelom

LINK Strategija obrazovanja 2020, pored ostalog, podrazumeva radioničarski pristup i obradu različitih tema, kao što su: društvene vrednosti, etičnost, solidarnost, uzajamna podrška, prihvatanje različitosti i sl. Insistira se na konceptu socijalno-emotivnog učenja, u skladu sa Kembridžovim pristupom. Kroz slobodnu i opuštenu aktivnost osnovci uče kako da se oslobode stresa, da preispitaju odluke i kontrolišu svoja osećanja i na taj način izrastaju u stabilniju ličnost.

Nastava u kombinaciji sa razvijanjem ličnosti deteta pokazala je najbolje efekte u sistemima poput finskog ili singapurskog. U tom smislu LINK strategija uzima u obzir kombinaciju pedagoško-psiholoških praksi obrazovnih sistema koji su se pokazali višestruko uspešnim u iznalaženju rešenja za onlajn oblike nastave. Stavljanje fokusa na sveobuhvatan razvoj dece u okviru školskog sistema, prema istraživanjima, podsticajno je za budući akademski uspeh, ali i za formiranje zdrave ličnosti. Upravo ovaj proces nadovezuje se na ETOS Savremene osnovne škole – kojim se neguju i osmišljavaju različiti vannastavni projekti sa ciljem unapređenja, oplemenjivanja i evaluacije nastavnog procesa.

 

Pogledajte galeriju: