Sjajni rezultati savremenih učenika na takmičenju „Kengur bez granica”

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Nacionalni, Učionica bez zidova, V-VIII / 15.07.2021

Sjajni rezultati savremenih učenika na takmičenju „Kengur bez granica”

Naši osnovci dobili su čak 10 pohvala za prikazano znanje iz matematike

Učenici naše škole su dobili 10 pohvala za postignute rezultate na međunarodnom matematičkom takmičenju koje se održava u preko 90 država.

 

Time se nastavlja tradicija velikih uspeha na popularnom „Kenguru”.

Nastavljamo sa uspesima! Učenici mlađih razreda kojima predaju učiteljice Danijela Kleut, Branka Đurović i Mirjana Ilić pokazali su visok stepen matematičkog znanja na takmičenju „Kengur bez granica”, čiji su rezultati upravo pristigli.

Cilj ovog izuzetno popularnog školskog nadmetanja je povećanje interesovanja za matematiku i prirodne nauke, kao i stepena logičkog i kombinatornog mišljenja, razumevanja tekstova i primene stečenog matematičkog znanja.

Učenici u celom svetu, u preko 90 država, razmišljaju o istim problemima i rešavaju iste zadatke. Predstavnici Savremene osnovne škole postali su redovni učesnici „Kengura”, pri čemu dobri rezultati ne izostaju.

DESET POHVALA UČENICIMA SAVREMENE ZA POSTIGNUTE REZULTATE

Ovo je lista pohvaljenih predstavnika, učenika mlađih razreda naše škole, koji su poneli diplome za svoje matematičko znanje:

  • Damjan Grumić I-1, učiteljica Danijela Kleut,
  • Konstantin Petrović II-1, učiteljica Branka Đurović,
  • Daria Denisova II-1, učiteljica Branka Đurović,
  • Maksim Joksimović II-1, učiteljica Branka Đurović,
  • Vojin Janjušević II-1, učiteljica Branka Đurović,
  • Ognjen Simić II-1, učiteljica Branka Đurović,
  • Vadim Šafejev II-1, učiteljica Branka Đurović,
  • Marko Stojić IV-1, učiteljica Mirjana Ilić,
  • Marko Krstikjeski IV-1, učiteljica Mirjana Ilić,
  • Filip Krstikjeski IV-1, učiteljica Mirjana Ilić.

Inače, stručna komisija takmičenja sastavljena je od matematičara, predstavnika svake od država. Bravo, osnovci!

U SAVREMENOJ SE MATEMATIKA UČI SA OSMEHOM

Nastava matematike u Savremenoj osnovnoj školi je zabavna, primenljiva, kreativna i inventivna. Kroz rad sa posvećenim učiteljima i nastavnicima savremeni osnovci bez stresa usvajaju znanja iz matematike velikom brzinom. Koncepte i operacije koje su naučili primenjuju na multidisciplinarnim časovima prilikom simulacije avanture na Mars, građenja vetroturbina i solarnih panela pomoću lego kocaka, tokom programiranja i mnogih drugih predmeta.

Igrajući interesantne matematičke igrice, mališani se lako zainteresuju za ovaj važan predmet, pri čemu ne dolazi do pojave straha, koji bi se možda razvio kada nastava ne bi bila držana na kreativan način. Prema istraživanjima, zabavne igre mogu odigrati čak presudnu ulogu u tome da li će dete postići uspeh iz određenog predmeta ili će doći do loših rezultata, u nedostatku kreativnosti.

Zbog toga za učenike Savremene matematika nije bauk, već zabavan i iznad svega koristan predmet.