Testiranje za upis u prvi razred

Testiranje za polazak u prvi razred

Kako izgleda test za prvake

Polazak u prvi razred predstavlja značajnu prekretnicu u životu svakog deteta. Kako je ovo velika promena za njih, potrebno je da se deca ohrabre i uvere da će im polazak u školu doneti dosta lepih trenutaka. Od podrške roditelja, učitelja i psihologa u velikoj meri zavisi na koji način će dete doživeti polazak u prvi razred osnovne škole i da li će na samom startu prihvatiti novonastale obaveze.

Prednost optimalnih odeljenja koja postoje u Savremenoj osnovnoj školi jeste ta da će učitelj moći u potpunosti da se posveti svakom učeniku i da ga maksimalno usmeri ka oblastima interesovanja i pokazanim afinitetima.

Personalizovan pristup obrazovanju nešto je na čemu se veoma insistira u našoj školi, jer smatramo da samo na taj način svako dete može ostvariti najbolje rezultate.

Procena afiniteta budućih prvaka

Testiranje dece za upis u prvi razred je veoma značajno, jer se na taj način dobijaju vredne informacije o sposobnostima i talentima budućih prvaka. Na osnovu njih, između ostalog, pomažemo prvacima da se prilagode prilikom polaska u školu i personalizujemo program u skladu sa potrebama učenika.

U Savremenoj osnovnoj školi nastojimo da formalne i komplikovane procedure zamenimo efikasnim, što primenjujemo i prilikom testiranja za upis u prvi razred. Akcenat je na upoznavanju i pravilnoj proceni afiniteta svakog deteta.

Već prilikom prvog susreta započinjemo proces kreiranja personalizovanog programa prilagođenog potrebama i profilu ličnosti vašeg deteta, kroz koji će ono na najbolji način razviti svoj pun potencijal.

Procena afiniteta učenika

Uzimamo u obzir da je polazak u školu izuzetno važan period i za vas kao roditelje, stoga negujemo atmosferu i ambijent uz koji ćete se osećati prijatno svaki put kada nas posetite, a gde će vaše dete dolaziti sa osmehom. Važno je istaći i to da za testiranje prilikom upisa u prvi razred nije potrebna prethodna priprema, naprotiv, potrebno je samo da dete bude opušteno, odmorno i sito kako bismo procenu obavili na najkvalitetniji način.

Testiranje za polazak u prvi razred se sastoji iz nekoliko jednostavnih koraka:

1. DOGOVARANJE OKO TERMINA

O terminu za testiranje dogovaramo se zajedno. Kako bismo blagovremeno utvrdili vreme za testiranje vašeg prvaka za upis u Savremenu osnovnu školu, potrebno je da kontaktirate sa savetnikom za upis na broj 011/40-11-223 ili putem mejla office@savremena-osnovna.edu.rs. Savetnik će vam dati sve neophodne informacije koje se tiču preciznog vremena testiranja.

2. TESTIRANJE KROZ 3 FAZE

Eliminisali smo tremu već prilikom upoznavanja i testiranje može da počne!

Test procene zrelosti deteta za polazak u školu sastoji se iz tri faze:

  1. prijatan razgovor sa psihologom;
  2. test kognitivnih sposobnosti i zrelosti;
  3. utvrđivanje afiniteta i talenata deteta.
Testiranje za Kombinovani program

Celokupno testiranje traje od 30 do 40 minuta. Testovi za upis u prvi razred osnovne škole započinju prijatnim razgovorom sa psihologom, kojim se kroz pitanja na različite teme bliske detetu saznaju njegova interesovanja i navike i utvrđuje zrelost za polazak u školu.

Nakon ovog dela komunikacija se usmerava ka proceni kognitivnih sposobnosti, gde se akcenat stavlja na utvrđivanje načina na koji dete razmišlja, kako prepoznaje određene pojmove i oblike iz svakodnevnog života, a na ovaj deo nadovezuje se procena afiniteta i talenata. Kroz završnu fazu testiranja bliže saznajemo koje hobije, dodatne aktivnosti i sklonosti dete ima, na osnovu čega pocenjujemo afinitete i najbolje smernice za dalji razvoj talenata.

Rezultate svih faza testiranja dobijate odmah po završetku testa i tako odmah možete da upišete dete u Savremenu osnovnu školu.

3. POPUNJAVANJE UPITNIKA ZA RODITELJE

Dok je dete na testiranju, roditelji popunjavaju detaljan upitnik o psihofizičkom statusu deteta, koji predstavlja adekvatnu dopunu testa zrelosti. Kroz ovaj upitnik dodatno nas informišete o podacima koji se odnose na dosadašnji razvoj deteta, njegove sklonosti i talente i koji zajedno sa rezultatima testa zrelosti daju kompletnu sliku o profilu ličnosti vašeg deteta. Na osnovu ovog upitnika za vaše dete prilagođava se odgovarajući personalizovani program, a pored toga se inicijalno formiraju optimalna odeljenja.

4. TEST ENGLESKOG ZA PRVAKE KOJI UPISUJU KOMBINOVANI PROGRAM

Predškolci koji žele da upišu prvi razred po Kombinovanom programu, nakon testa zrelosti, rade i test engleskog jezika. Ova kratka provera znanja engleskog jezika je pojednostavljena, prilagođena njihovom uzrastu i predstavlja osnovu koja se tokom školovanja nadograđuje do stadijuma da engleski jezik savladaju kao maternji.

Nema razloga za tremu ili naporne pripreme za izradu ovog testa, jer se od vašeg predškolca ne očekuje da koristi engleski na naprednom nivou, već na osnovnom, kako bi tokom školovanja usavršavalo i proširivalo svoja znanja.

UPIS U PRVI RAZRED

Nakon završetka testiranja dobijate informacije o daljim aktivnostima upisa. Za svako vaše pitanje ili nedoumicu u vezi sa testiranjem za polazak u prvi razred i aktivnostima upisa uvek se možete osloniti na stručni tim Savremene osnovne škole, koji vam stoji na raspolaganju. Naši savetnici će vam u svakom trenutku pomoći oko dokumentacije koja je potrebna za upis u prvi razred vašeg deteta. Takođe, tu smo da vam pomognemo i u tome da prvi dan škole vašeg deteta protekne u veseloj atmosferi i da dete na pravi način prihvati novo razdoblje u svom životu.

Uz osmeh vas očekujemo.

Upis u prvi razred
Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »