Maja Matić
Učiteljica

Maja Matić je diplomirala i magistrirala na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Usavršavanje je nastavila kao stručni saradnik na obrazovnom portalu, a u neposrednom radu sa učenicima u nekoliko osnovnih škola u Beogradu stekla je iskustvo i veštine neophodne za kvalitetan obrazovno-pedagoški rad.

Maja se posebno izdvaja primenom inovativnih metoda u učenju sa decom, a rad u likovnim i kreativnim radionicama smatra izuzetno važnim za isticanje kreativnosti u nastavi.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »