Čas likovnog u Galeriji „Blok” – poseta izložbi Suzane Vulović

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Nacionalni, V-VIII / 05.10.2020

Čas likovnog u Galeriji „Blok” – poseta izložbi Suzane Vulović

Savremeni osnovci imali su neobičan čas likovnog u vidu posete obližnje Galerije „Blok”. Učenici šestog i sedmog razreda su tom prilikom posetili izložbu slika pod nazivom „Struktura sećanja”, čiji je autor upravo njihova nastavnica likovnog Suzana Vulović.

Izložba kao koncept sadrži seriju crteža i kolaža koji koriste fotografiju kao likovno sredstvo. Radovi iz ciklusa „Struktura sećanja” nisu mimetički prikaz nekog događaja – sećanja mogu biti boja, energija, osećaj ili miris. Ona nose istinu, nisu isto što i pamćenje, a mogu biti arhetipska, zajednička i u vezi sa nesvesnim.

Fotografija u ovom slučaju jeste uhvaćena vizura, likovnost koju sam primetila oko sebe, ali, poništavajući njen kontekst dokumenta i uzimajući iz nje samo vizuelne senzacije i likovne vrednosti, delo postaje alegorija, kreativna metafora.

Suzana Vulović o instalaciji

Nastavnica likovnog Suzana Vulović je master akademski slikar. Polje istraživanja i delovanja ove umetnice vezuje se za sliku. U svom istraživačkom radu preispituje složene i mnogostruke pojave sa kojima se suočava svakodnevno.

Njena umetnička praksa je odraz stvarnosti, vremena koje traje. Kroz likovni akt bavi se kulturološkim navikama, društvom i sredinom u kojoj živi i stvara. Za Suzanu likovno delo predstavlja momenat u kom se integriše čitava naša prošlost i stvara novo iskustvo.

Učenici razvijaju kritičku svest o kulturi i naviku da posećuju umetničke događaje

Učenici Savremene osnovne škole su na izložbi analizirali slike, osećajući se kao mali kritičari umetnosti, a na neki način i kao kustosi jer su imali zadatak da verbalno iskažu sve ono što su videli. Aktivnostima kao što je ova jača se njihova svest o kulturi, oni bivaju uvedeni u svet umetnosti tako što odmalena razvijaju naviku da posećuju galerije i da „osećaju” umetnički prostor.

Poseta galeriji, koja podrazumeva odlazak izvan škole, u skladu je sa idejom „učionice bez zidova”, koju promoviše Savremena osnovna škola. Taj koncept usmeren je ka raznoraznim zanimljivim, edukativnim i kulturnim aktivnostima koje se realizuju izvan školskog prostora – gde učenici uče u drugačijem okruženju, stičući direktna iskustva.

Pogledajte galeriju: