Darinka Rajković

Darinka Rajković

/ / Uncategorized / 31.05.2019

Profesorka fizike Darinka Rajković diplomirala je na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i master studije. Učesnik je akcija na fakultetu koje su se bavile popularizacijom fizike.

Učenicima Savremene gimnazije želi da približi fiziku, da razvije kod njih pozitivan i istraživački stav prema predmetu, ali i da im ukaže na mogućnosti primene stečenih znanja u svakodnevnom životu. Takođe, kroz računske zadatke pokušaće da razvija logičke sposobnosti učenika i da utiče na razvoj kritičke naučne misli.

Darinka voli šah, poeziju i meteorologiju.