Finski model obrazovanja u Savremenoj

New Nordic School Program

Već dugo finsko obrazovanje širom sveta važi za najbolji školski sistem. Principi na kojima ovo obrazovanje počiva pripremaju učenike za uspešan život i rad u 21. veku tako što ih uče da budu radoznali, snalažljivi i hrabri u usvajanju novih znanja. Takođe, nastavnici koji rade u okviru ovakvog sistema su kreativni, posvećeni i uporni u nastojanju da svako dete usvoji ključna znanja i ostvari svoj pun potencijal u skladu sa svojim potrebama i afinitetima.

Savremena je jedina škola u regionu koja kroz partnerstvo sa finskom školom New Nordic School zvanično svojim učenicima donosi finsko obrazovanje kroz Nordic Baccalaureate program. Savremeni osnovci na taj način dobijaju prestižnu kombinaciju najboljih elemenata domaćeg, finskog i međunarodnog obrazovanja.

ZVANIČNO PARTNERSTVO SA PRESTIŽNOM FINSKOM ŠKOLOM

New Nordic School Educational System transformiše obrazovanje od predškolskog uzrasta do fakulteta.

U osnovi ovako inovativnog pristupa nastavi nalazi se finski kurikulum osnažen najboljim svetskim nastavnim praksama kako bi učenicima pružio personalizovana, interdisciplinarna znanja primenjiva u svim krajevima sveta.

Zajedno sa svojim partnerima, New Nordic School donosi personalizovano i svrsishodno učenje, kreirajući jedinstveni nastavni put za svako dete.

Savremena je jedina škola u regionu koja je partner prestižne škole New Nordic School, zahvaljujući čemu svojim učenicima donosi najkvalitetnije finsko obrazovanje.

Srećni učenici biće uspešni ljudi

Finska već godinama važi za zemlju sa najsrećnijim ljudima na svetu, a jedan od razloga je dobar školski sistem koji neguje prave vrednosti, donosi sveobuhvatna i efikasna znanja. Finski model se zasniva na izučavanju fenomena, usvajanju kompetencija i povezivanju znanja iz različitih oblasti. Na taj način učenici postaju sposobni da koncepte usvojene u školi uspešno primenjuju u različitim oblastima društvenog života kao skup interdisciplinarnih znanja i veština.

Finski program ohrabruje učenike da razvijaju svoju prirodno urođenu kreativnost, otkrivaju svoja prava interesovanja i slobodno oblikuju sopstvenu budućnost. Takvi učenici su srećniji, zbog čega kasnije postaju i uspešniji.

Šta Nordic Baccalaureate program donosi savremenim osnovcima?

Nordic Baccalaureate je sveobuhvatan, interdisciplinarni program koji donosi personalizovano i svrsishodno učenje. Reč je o naprednom programu koji je kreiran tako da učenicima pruži vredna znanja, veštine i alate pomoću kojih će oblikovati svoju budućnost. Nordic Baccalaureate je zasnovan na glavnim principima finskog obrazovanja kao što su: personalizovano učenje, istraživački pristup, kolaboracija i učenik kao aktivni učesnik nastavnog procesa.

Ovaj program takođe je prožet najboljim svetkim nastavnim praksama i prilagođen različitim lokalnim kontekstima, zahvaljujući čemu savremeni osnovci usvajaju znanja koja se koriste u čitavom svetu, ali mogu uspešno da ih primene i u svom okruženju.

U Nordic Baccalaureate programu takođe je utkano 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, koji se tiču globalizacije nastavnog programa i podizanja svesti o važnosti društvenog i ekonomskog razvoja. Na taj način učenici ne usvajaju samo znanja i veštine već usvajaju i značajne vrednosti globalnog građanstva, bez kojih je danas nezamisliv uspeh u bilo kom demokratskom društvu.

Šest principa Nordic Baccalaureate programa u Savremenoj

1. FUTURE-READY

Pripremanje učenika za uspeh u nepoznatoj budućnosti kroz usvajanje veština poput kreativnosti, timskog rada i kritičkog razmišljanja. Ove veštine se primenjuju u nastavi iz različitih predmeta i primenjuju na rešavanje problema iz realnog sveta.

3. SVRSISHODNOST

Davanje šireg smisla učenju kroz povezivanje znanja iz različitih predmeta sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacije koji služe kao teme koje učenicima pokazuju kako mogu da primenjuju znanja iz učionice u realnom svetu.

5. INTERDISCIPLINARNOST

Povezivanje znanja iz različitih predmeta u jednu celinu. Učenici znanja iz različitih predmeta spajaju u brojne taskove kojima dele svoje učenje sa drugarima, nastavnicima i roditeljima na način koji je smislen i personalizovan.

2. KOMPETENCIJE

Usvajanje kompetencija modernog obrazovanja kroz njihovo pretvaranje u praktične kompetencije za učenje primenjivo u različitim kontekstima.

4. PERSONALIZACIJA

Učenje skrojeno prema meri svakog učenika, omogućava razvoj u skladu sa sopstvenim ritmom. Učeničke želje, potrebe i afiniteti stavljaju se u centar onoga što oni uče i stvaraju u školi.

6. OPŠTE BLAGOSTANJE UČENIKA

Učenici na holistički način pristupaju fizičkom, psihičkom i emocionalnom blagostanju kroz pažljivu integraciju akademskog učenja, fizičkih aktivnosti i smislenih praksi u svoju svakodnevnu aktivnost. Ovakva praksa pomaže učenicima da budu prisutni u svakom trenutku, smanjuje stres i povećava njihov potencijal za učenje.

Savremeni osnovci su spremni za uspeh u nepoznatoj budućnosti

Prema Nacrtu Svetskog ekonomskog foruma „Obrazovanje 4.0”, ključne veštine koje učenici treba da usvoje kako bi bili uspešni u 21. veku su: veštine iz oblasti globalnog građanstva, inovativnost i kreativnost, tehnološke veštine i međuljudske veštine.

Nordic Baccalaureate program u Savremenoj omogućava učenicima da otkriju svoje snage, strasti i interesovanja kroz kombinaciju obaveznih predmeta i vannastavnih aktivnosti baziranih na interesovanjima samih učenika.

Tako savremeni osnovci kroz finski pristup obrazovanju otkrivaju svoj životni poziv, uče kako znanja iz škole utiču na stvarni život, učestvuju u praktičnim aktivnostima i preduzetničkim poduhvatima.

Finski model obrazovanja u Savremenoj

UVAŽAVA UČENIČKE TALENTE, ISTRAŽIVANJA I ŽELJE
PREVAZILAZI JAZ IZMEĐU UČIONICE I STVARNOG SVETA
RAZVIJA KOD UČENIKA ZNANJA I VEŠTINE CENJENE KOD SAVREMENIH POSLODAVACA I TRAŽENE NA FAKULTETIMA
POKAZUJE UČENICIMA KAKO DA VODE RAČUNA O SVOM FIZIČKOM I MENTALNOM ZDRAVLJU
RAZVIJA KOD UČENIKA EMPATIJU I UPORNOST U PREVAZILAŽENJU PROBLEMA I IZAZOVA

Zahvaljujući finskom obrazovanju, savremeni osnovci izrastaju u uspešne, srećne i kompletne mlade ljude koji poseduju savremena znanja i sposobni su da se snađu u različitim kontekstima i nepredvidivim okolnostima. 

Pročitajte zašto je finsko obrazovanje najbolje na svetu.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »